Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā

Latgales reģiona uzņēmēji! Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!
Aicinām piedalīties īsā anonīmā aptaujā par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu: forms.gle/xioS4KDazyUkogYd9
Anonīmā aptaujā uzņēmējus lūdzam novērtēt pakalpojumus un atbalstu, ko uzņēmējiem sniedz pašvaldības Latgales reģionā. Aptaujas aizpildīšana aizņems tikai pāris sekundes laika.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros tiek īstenoti pieci iepriekš noteiktie projekti visos Latvijas plānošanas reģionos un to ietvaros tiek veikta anketēšana, lai noskaidrotu uzņēmēju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Informācijai:
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieejama: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia