Aicinām pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu izsludina konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022’’!

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. Konkurss paredz apzināt arī remigrantus, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriežas Latvijā un uzsāk saimniecisko darbību, tādējādi apliecinot uzņēmējdarbības vides attīstību valstī. Šogad pirmo reizi konkursa ietvaros atsevišķā nominācijā tiks godinātas arī Speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības Latgales reģionā!

Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, organizācija, uzņēmuma kolektīvs, komersants, biedrība, iestāde un pašvaldība var izvirzīt pretendentus šim konkursam līdz 2022.gada 30.septembrim (ieskaitot) iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu.

Konkursā var piedalīties jebkurš uzņēmējs, kura saimnieciskā darbība noris Latgales reģiona teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.

Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus šādās nominācijās:

GADA AMATNIEKS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs. Amatnieks, kura piedāvātais produkts pakalpojums, radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu.


GADA MĀJRAŽOTĀJS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs, mājražotājs, kurš savā produkcijā izmanto pašražoto vai pašaudzēto produkciju, vietējos resursus, izmanto inovatīvas pieejas, risinājumus.


GADA JAUNAIS TŪRISMA PAKALPOJUMS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs, kurš ir sniedzis kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinājis tūrisma nozares attīstību reģionā, reģiona atpazīstamību pasaulē. Izveidojis jaunu tūrisma jomas pakalpojumu ne agrāk kā 2 gadus pirms konkursa izsludināšanas.


GADA SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS – uzņēmējs, kas iepriekšējā pārskata periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus savstarpēji sadarbojoties ar Latgales reģiona pašvaldībām, to iestādēm vai citām organizācijām (piemēram: savstarpējā sadarbība, partnerība projektos, labdarība un cita veida sadarbība), kā arī ar savu darbību, pasākumiem veicināja Latgales atpazīstamību Latvijā un pasaulē.


GADA INOVĀCIJA – uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu, tādējādi gūstot konkurences priekšrocības vai pieeju jauniem tirgiem.


GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS – jaunais uzņēmējs, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir uzsācis saimniecisko darbību ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas un pēdējā apstiprinātā uzņēmuma darbības finanšu pārskata periodā sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem uzņēmējiem.


GADA SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS UZŅĒMUMS LATGALĒ – uzņēmums, kas darbojas teritorijā ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas statusu, tam piešķirts un spēkā esošs Latgales speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statuss un iepriekšējos 2 gadus (2020. un 2021.gads) ir īstenojis ieguldījumu projektu saskaņā ar zonas pārvaldi noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu nosacījumiem uzņēmuma attīstībā un sasniedzis labākos rezultātus starp Speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrībām Latgales reģionā.


GADA UZŅĒMĪGĀKAIS REMIGRANTS LATGALĒ – uzņēmējs, kas ir atgriezies no ārzemēm ne agrāk kā 5 gadus pirms konkursa izsludināšanas, pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadus bijis ārzemēs, ko apliecina ar sekojošiem dokumentiem – darba līgums, algas izraksti, uzņēmuma reģistrācijas apliecība, mājokļa īres līgums, zemes grāmatas apliecība, u.c.) Latgales reģionā un ir uzsācis saimniecisko darbību. Sniedz tirgus prasībām pieprasītu produktu vai pakalpojumu.


Konkurss norisinās jau devīto gadu un arī šogad izsludinātā konkursa nolikums nosaka, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nevar pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā.

Aizpildītas anketas līdz 2022.gada 30.septembrim ir jānogādā  Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401) personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@lpr.gov.lv .

Nolikums_Gada balva_2022

Pieteikuma_anketa_2022

 

Ziņu sagatavoja: 

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, e-pasts: luc@lpr.gov.lv, tālr. 65423801