Aicinām piedalīties konkursā „Eiropas Padomes Ainavas balva” nacionālajā atlasē!

Jau astoto reizi Latvijā tiek rīkots Eiropas Padomes (turpmāk- EP) ģenerālsekretariāta organizētais konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva”. Ar konkursa palīdzību tiek apzinātas un godinātas pašvaldības, valsts institūcijas un  nevalstiskās organizācijas visā Eiropā, tās apbalvojot par  ieguldīto darbu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu.

Konkursa uzvarētāji uzskatāmi par piemēru ikvienam, kas vēlētos uzlabot ainavu kvalitāti, sasniedzot ainavu kvalitātes mērķus Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās. Konkursa mērķis ir apzināt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā

Arī Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību, to apvienību, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus pārskatīt savus īstenotos projektus vai iniciatīvas ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību) un pieteikties dalībai konkursā.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst izvirzīt vienu pieteikumu, Latvijas kandidāts Eiropas konkursam tiks noteikts nacionālajā atlasē, kurā var piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Lai novērtētu ieguldītā darba ilgtspēju, pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir jābūt īstenotam/ai līdz 2019.gada 31.decembrim.

Plašāka informācija par EP Ainavas balvas astotās sesijas nacionālo atlasi un iepriekšējām atlasēm ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē sadaļā www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva.

Šeit ir pieejama informācija par iepriekš apstiprinātajiem Ainavu balvas projekti plānošanas reģionos.

Lai piedalītos šī gada atlasē, aicinām latviešu valodā aizpildīt pieteikuma veidlapu ( EP_Ainavas balva_pieteikuma veidlapa ) un kopā ar pielikumiem (fotoattēliem un citiem informatīvajiem materiāliem) ar norādi “Ainavas balva” iesniegt ministrijā līdz 2022.gada 1.jūlijam vienā no šādiem veidiem:

  1. sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv;
  2. sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pieteikuma veidlapas izdruka papīra formātā un datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem elektroniskā formātā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta vecāko eksperti Daci Grantu (e-pasts dace.granta@varam.gov.lv; tālrunis 67026553).