Aicinām Latgales jauniešus kļūt par projekta fokusgrupas dalībniekiem

Aicinām Latgales reģiona vidusskolas posma jauniešus vecumā no 16 līdz 20 gadiem izmantot iespēju un iegūt jaunu pieredzi starptautiskā projektā!

Latgales jauniešiem ir iespēja pieteikties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ” (akronīms UAP Latgale) aktivitātē un pretendēt uz projektā izstrādājamās izglītības programmas fokusgrupas dalībnieka statusu, kas sniegs iespēju iegūt jaunu pieredzi, ekspertu un uzņēmēju kontaktus, kā arī – iespēju kopā ar izglītības programmas izstrādes komandu doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, kas tiks īstenota projekta UAP Latgale apakšaktivitātes ietvaros!

Kā jau esam informējuši iepriekš, EEZ grantu projekta UAP Latgales ietvaros nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā plānots izstrādāt un ieviest Latgales reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas izstrādi uzņēmējdarbības jomā. Plānots, ka programmas tiks izstrādātas 4 vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma bērniem un 10.-12.klases jauniešiem. Projekta Norvēģijas partneru galvenais fokuss tiks vērsts uz programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem un tieši šīs apakšaktivitātes īstenošanai tiks organizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz Norvēģiju.

Projekta UAP Latgale sadarbības partneris interešu izglītības programmas izstrādes uzņēmējdarbības jomā būs  Junior Achievement Latvia (JA Latvia), kas ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada. Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Pieteikšanās interešu izglītības programmas 10.-12. klases jauniešiem  fokusgrupas dalībnieka statusam notiek, aizpildot anketu ej.uz/fokusgrupa2022 līdz 2022. gada 22. martam.

Piesakoties programmai, jaunietim jāiesniedz CV un rekomendācija. Rekomendācija var tikt veidota, piemēram, kā rekomendācijas vēstule, motivējošs apraksts par dalībnieku, video, audio vai cita veida fails. Rekomendāciju var rakstīt skolas direktors, skolotājs, ārpusskolas aktivitāšu vadītājs, prakses/darba devējs u.c., kas sniedz ieskatu par dalībnieka spējām un sasniegumiem. Programmas izstrādātāji izskatīs visus pieteikumus un izvēlēsies atbilstošākās kandidatūras dalībai fokusgrupā. Lēmums tiks nosūtīts pretendentiem uz norādīto e-pasta adresi.

Jaunieti! Piedalies izglītības programmas izstrādes procesā un sniedz ieguldījumu nozīmīgā procesā, pielietojot savas zināšanas, pieredzi un skatījumu uz lietām. Mēs zinām, ka tieši TU vari ietekmēt procesu virzību interešu izglītības programmas izstrādē uzņēmējdarbības jomā Latgalē!

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 26164780