Aicinām atzīmēt Latgales kongresa 105. gadadienu

Šogad 27. aprīlī svinam un atceramies Latgales kongresa 105. gadadienu. Aicinām ikvienu apmeklēt Pirmā Latgales kongresa dienas atcerei veltītos pasākumus Rēzeknē.

Plkst. 12.00 notiks Latgales kongresam veltīta svinīga Sv. Mise Vissvētākās Jēzus sirds Romas katoļu katedrālē.

Plkst. 14.00 sāksies gājiens no Jēzus Sirds katedrāles pa dažādām piemiņas vietām, apmeklējot pieminekļus, kas veltīti F. Trasunam, N. Rancānam, dzejniekam A. Kūkojam, izdevējam V. Ločam, piemiņas zīmi F. Kempam un piemiņas vietu „Latgales kongresam – 100”.

Plkst. 14.30 visi aicināti pie Latgales kongresa simtgades pieminekļa, lai atcerētos šo Latvijas valstiskuma veidošanai tik nozīmīgā notikuma 105. gadadienu. Paredzētas svinīgas uzrunas un ziedu nolikšana, spēlēs pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne”. Oskars Lustiks, Aldis Leidums, Ilmārs Dreļs un Andris Eriņš, atgādinot vēsturiskus faktus, ievedīs klātesošos 1917. gada pirmā Latgales latviešu kongresa noskaņās.

Plkst. 18.00 kongresa „Latgaliskuma kods Eiropā: no valodas līdz ekonomikai” atklāšana Latgales vēstniecībā GORS. Kongresā piedalīsies iepriekš apzinātie delegāti, klausītāji un aicinātie viesi.

Savukārt, Rēzeknes pilsētas bibliotēkas no 22.-30. aprīlim piedāvā Latgales kongresa tematikai veltītas izstādes:

  • Bērnu bibliotēkā pasākumu ciklā “Latgale vieno” tematiskajā izstādē “Latgales kongresa dienas Rēzeknē atcerei” skatāmi periodikas izdevumi par Latgales kongresa dienām Rēzeknē;
  • Centrālās bibliotēkas 2. stāvā tematiskajā grāmatu izstādē “Tēvu zeme – Latgale” tiks eksponētas vēsturiska satura grāmatas, kurās apskatīta Latgales kongresa tēma;
  • Centrālās bibliotēkas 3. stāvā skatāma tematiska izstāde “27. aprīlis – Latgales kongresa diena” no cikla “Latgale un latgalieši”, kurā iekļautas gan grāmatas, gan novadpētniecības nodaļā apkopoti materiāli par kongresa norisi, dalībniekiem, pieņemtajiem lēmumiem;
  • 2. bibliotēkā tematiskajā izstādē “Latgales kongresa vienotājspēks” varēs iepazīties gan ar vēsturiska satura grāmatām, gan publikācijām presē, kurās apskatīta Latgales kongresa tēma.

Atgādināsim, ka 1917. gada 26. un 27. aprīlī (pēc vecā stila) Rēzeknē notika Pirmais Latgales latviešu kongress. Kongresā tika pieņemts vēsturisks lēmums par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un pievienošanos Kurzemes un Vidzemes latviešiem. Kongress izlēma ne tikai Latgales turpmāko likteni, bet arī ietekmēja turpmākos mūsu valsts vēstures procesus un deva nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts dibināšanā.

Atcerēsimies paši un mācīsim saviem bērniem par notikumu, kas bija viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts izveidē un latviešu tautas apvienošanā.