Aicinām amatniekus pieteikties dalībai tirgū Daugavpils pilsētas svētku ietvaros!

Aicinām Latgales amatniekus pieteikties dalībai tirgū, kas notiks Daugavpilī, šī gada 4. jūnijā Daugavpils pilsētas svētku ietvaros!

Latgales plānošanas reģions projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (akronīms: Tour de Crafts) ietvaros veidos Latgales un Lietuvas amatnieku kopstendu.

Pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: kristine.smagare@lpr.gov.lv līdz 23.05.2022. 

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi!

Pieteikumā lūdzam norādīt:
-Dalībnieka/-u vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums,

-uzņēmuma reģistrācijas numurs,

-kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, mājas lapa un/vai FB konts),

-preces apraksts, ko plānots piedāvāt.

 

Papildus informācija:

Kristīne Smagare, tālr. 26461457

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.