Aicinām amatniekus iesaistīties jaunu tūrisma maršrutu veidošanā

Latgales plānošanas reģions projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros izstrādās jaunus reģionālos un pārrobežu tūrisma maršrutus, kuru galvenās pieturvietas būs amatnieku darbnīcas un iestādes, kurās pārstāvēti amatniecības produkti un aktivitātes. Pārrobežu maršrutā tiks aptverti Latgales un Zemgales reģioni Latvijā un Utenas un Paņevežas rajoni Lietuvā.

Aicinām Latgales amatniekus apliecināt savu interesi un aizpildīt sadarbības pieteikuma veidlapu!

Pieteikuma veidlapa

Saņemtos pieteikumus Latgales plānošanas reģions izskatīs, apkopos un nodos maršrutu izstrādes un mārketinga materiālu izstrādātājiem. Pieteikumus lūdzam iesūtīt uz e-pasta adresi kristine.smagare@lpr.gov.lv līdz 2022.gada 10.martam.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Kristīne Smagare, LPR projekta vadītāja