Aicina uz klātienes praktiskiem semināriem “Aprites ekonomikas principi”

 

30. un 31. maijā notiks klātienes praktiski semināri “Aprites ekonomikas principi”, kas organizēti projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros. Seminārus vadīs dr.sc.ing Jana Simanovska, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, un dr.biol. Ulla Milbreta, neirozinātņu doktore, jaunuzņēmumu veidotāja, mājas restorāna īpašniece.

Pasniedzējas lielu uzmanību velta tam, lai semināros iegūtās zināšanas dalībniekiem būtu praktiski izmantojamas. Tiks runāts par vides un apritīguma  uzlabojumiem Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos, izmantojot praktiskas nodarbības. Pārrunāsim kādas ir iespējas finansēt uzlabojumus.

 Semināru  tēmas:

  • Uzņēmuma ekokartēšana
  • Uzņēmuma apritīguma novērtējums
  • Ekokartēšanas un novērtējuma rezultātu izmantošana jaunu ideju radīšanai.

Uz semināriem ir aicināti Latgales reģiona esošie vai topošie uzņēmēji, attīstības plānošanas speciālisti.

Semināri ir bezmaksas.

 

Pirmdiena, 30. maijs, 10.00-15.30

Klātienes praktisks seminārs

Aprites ekonomikas principi ražošanas uzņēmumā pēc z/s “Liepkalns” piemēra

Darba kārtība: ej.uz/dk_aprite

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:  ej.uz/aprite_30_05_2022

Moderators: Sandra Igaune, tel. 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Otrdiena, 31. maijs, 9.40-16.00

Klātienes praktisks seminārs

Aprites ekonomikas principi iepazīstot mājražotājas Ludmilas Pecuļevičas un brīvdienu mājas “Mežābeles” piedāvājumu

Darba kārtība: ieej.lv/Dk_ApritesEK

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu: ieej.lv/Reg_ApritesEk

Moderators: Rūdolfs Liepnieks, tel. 27877787, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Vairāk informācijas savā partnerībā:

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot  uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa  ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības  attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās  attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta  ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās,  aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas,  Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).