Aicina piedalīties „Krāslavas Velokausā 2022”

Biedrība „Sportists” aicina visus velosporta entuziastus piedalīties sacensībās „Krāslavas Velokauss 2022”, kurš notiks 6. augustā plkst. 12.00 Krāslavas pagasta Baltiņos.

Velokausa dalībniekiem būs jāveic distance pa dažādu segumu trasi ar izaicinošiem kāpumiem un aizraujošiem nobraucieniem. Dalībniekiem būs jāveic savai vecuma grupai atbilstošs distances garums pēc iespējas ātrāk. Godalgotu vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un balvām.

Šogad ir iespēja piedalīties sacensībās arī „Tautas klases” grupā, kurā gan sievietes, gan vīrieši veiks 8 km garu distanci savam priekam.

Ar „Krāslavas Velokausa 2022” nolikumu un norādēm uz starta vietu var iepazīties šeit.

Pirms starta katram dalībniekam būs jāparakstās par savu veselības stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu. Vecāki parakstīsies par savu bērnu veselības stāvokli.

Reģistrācija sākas 11.00 Baltiņos, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads.

Iepriekšējā pieteikšanās ir iespējama līdz 2022. gada 5. augusta plkst.17.00, nosūtot uz e-pastu biedribasportists@inbox.lv brīvā formā šādu informāciju: dalībnieka vārds, uzvārds; dzimšanas gads; dzīves vieta (pilsēta/novads); dalība sacensībās savā vecuma grupā vai tautas klasē.

Sacensību dienā būs norādes – kā nokļūt uz sacensību starta vietu.

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana.

Diāna Vanaga,
Biedrība „Sportists”