40 Latgales vidusskolu absolventiem tiks pasniegti Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti

Latvijas skolās sācies izlaidumu laiks, laiks, kad absolventi saņem ziedus, atestātus, uzslavas vārdus kā arī pateicības un atzinības rakstus.

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pateicības rakstu pasniegšana sekmīgākajiem, aktīvākajiem Latgales vidusskolu absolventiem nu jau ir tradīcija. Arī šogad, sadarbībā ar Latgales pašvaldībām, LPR pateicības raksti tiks pasniegti 40 Latgales vidusskolu absolventiem.

Kā atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs S. Maksimovs: “Esam lepni par ikkatru Latgales jaunieti, taču īpaši vēlamies uzslavēt tos jauniešus, kas ar savu degsmi, centību, augsto pienākuma apziņu un mērķtiecību ir spodrinājuši ne tikai savu un savas skolas vārdu, bet arī Latgales kopumā. Katrs labais darbs ko paveicam sevis, ģimenes, draugu, kaimiņu labā stiprina mūsu piederību šai zemei, tautai un valstij! “

LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergens Maksinovs un LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne, novērtējot jauniešu ieguldīto darbu un laiku, lai piedalīties dažādos pasākumos un ar to popularizētu Latgali, izteikuši pateicību 51 reģiona profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu un ģimnāziju absolventiem.

Pateicības raksti jauniešiem visās Latgales pašvaldībās tiks pasniegti:

AUGŠDAUGAVAS  NOVADĀ

Vaboles vidusskolas absolventam  Mārtiņam Bruņeniekam
Zemgales vidusskolas absolventeiAnastasijai Kuprijanovai
Sventes vidusskolas absolventeiVijai Ciršai
Špoģu vidusskolas absolventeiMārītei Vavilovai
Špoģu vidusskolas absolventeiJūlijai Putānei
Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventamEmīlam Linardam
Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventeiVitai Ivanovai

BALVU NOVADĀ

Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventeiEgijai Kokorevičai
Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventeiKatrīnai Ostrovskai 
Balvu Valsts ģimnāzijas absolventeiAncei Salmanei
Rugāju vidusskolas absolventeiLaumai Seņkai
Rugāju vidusskolas absolventeiDitai Stivriņai
Baltinavas vidusskolas absolventeiRenātei Ločmelei
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas absolventeiIevai Amandai Mednei
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas absolventeiLīvai Circenei

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTĀ

Daugavpils valstspilsētas 12. vidusskolas absolventamDanielam Daņilovam
Daugavpils valstspilsētas 13. vidusskolas absolventeiAnastasijai Paškevičai
Daugavpils valstspilsētas 13. vidusskolas absolventeiĒrikai Plopai
Daugavpils valstspilsētas 3. vidusskolas absolventamEvanam Griškjānam
Daugavpils valstspilsētas Tehnoloģiju vidusskolas – liceja absolventeiJeļizavetai Sivačovai
Daugavpils valstspilsētas J. Pilsudska Daugvapils poļu valsts ģimnāzijas absolventeiBoženai Rakickai
Daugavpils Valsts ģimnāzijas absolventei Ritai Braunai

KRĀSLAVAS  NOVADĀ

Krāslavas ģimnāzijas absolventamViesturam Andžānam
Krāslavas ģimnāzijas absolventeiEvelīnai Kristai Sitnikai
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolventamIgoram Sorogovecam
Dagdas vidusskolas absolventeiJūlijai Smoļaninovai
Ezernieku vidusskolas absolventamDanilam Sinicinam
Ezernieku vidusskolas absolventeiViktorijai Jakušenokai

LĪVĀNU  NOVADĀ

Līvānu 1.vidusskolas absolventamViesturam Lūsim
Līvānu 1.vidusskolas absolventeiGintai Ručevskai
Līvānu 1.vidusskolas absolventeiValērijai Mironovai
Līvānu 1.vidusskolas absolventeiAgitai Iesalniecei
Līvānu 2.vidusskolas absolventeiKsenijai Pavlovai
Rudzātu vidusskolas absolventeiGitai Strazdiņai

LUDZAS  NOVADĀ

Ciblas vidusskolas absolventeiVladai Seimuškinai
Kārsavas vidusskolas absolventeiViktorijai Krišānei
Ludzas pilsētas vidusskolas absolventei Ievai Tuminskai
Ludzas 2. vidusskolas absolventeiKatarīnai Sļadzei
Zilupes vidusskolas absolventeiLindai Marčenokai

PREIĻU NOVADĀ

Riebiņu vidusskolas absolventeiLaurai Jermolovičai
Aglonas vidusskolas absolventeiLailai Repeļei
Aglonas vidusskolas absolventeiLāsmai Repeļei
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventamDaināram Ķemzānam
Preiļu 2.vidusskolas absolventamVjačeslavam Krupinam
Vārkavasa vidusskolas absolventeiDacei Plivdai

RĒZEKNES NOVADĀ

Nautrēnu vidusskolas absolventeiSofijai Sjakstei
Maltas vidusskolas absolventeiMaijai Livdānei
Tiskādu vidusskolas absolventeiNadeždai Verjovkinai
Viļānu vidusskolas absolventeiSimonai Prikulei
Dricānu vidusskolas absolventamIlvaram Razgalim
Maltas vidusskolas absolventamDāvim Lozdam
Maltas vidusskolas absolventamEdvardam Štekelam

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTĀ

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventamHubertam Zimackim
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventamJurim Siliņam
Rēzeknes 5. vidusskolas absolventamSandim Buldurim
Rezeknes valts poļu ģimnāzijas absolventeiEvelīnai Geikinai

Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, t.: 65423801