Daugavpils pašvaldības vadība, speciālisti un valsts uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas pārstāvji tikās ar Daugavpils pilsētas un novada pārtikas ražošanas nozares uzņēmumiem

2022. gada 19. septembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) organizēja Daugavpils pašvaldības vadības, speciālistu un valsts atbalsta institūciju pārstāvju klātienes tikšanos ar Daugavpils pilsētas un novada pārtikas ražošanas nozares uzņēmumiem, lai klātienē sniegtu uzņēmējiem konsultācijas par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, sadarbības iespējām ar Latgales reģiona augstskolām jaunu produktu izveidē, pašvaldību attīstības projektu īstenošanā.

Tikšanās laikā atklājās vairāki uzņēmumu vēl neizmantotie atbalsta instrumenti no pašvaldības, valsts atbalsta programmām, ES fondu puses, kuru izmantošana nākotnē var ievērojami atbalstīt uzņēmumu izaugsmi.

“Apkopojot pieejamo informāciju, esam secinājuši ka Daugavpils pilsētā daudzi pārtikas ražošanas uzņēmumi ar vairāku gadu desmitu darba pieredzi kūtri veido sadarbību ar pašvaldību un nav aktīvi pieteicēji arī ES fondu atbalsta programmās. Tikai sarunās ar pašu uzņēmēju varam gūt patiesos iemeslus šādai situācijai un saprast, kas darāms, lai pieejamais atbalsts ir interesants tieši uzņēmējam”, norāda LUC vadītājs Andris Kucins.

Sarunas laikā katram uzņēmējam tika atrasti atbalsta instrumenti un pasākumi, kuriem var pieteikties jau tagad, lai saņemtu finansējumu un nākotnē kāpinātu konkurētspēju.

LUC līdzīgas tikšanās rīko jau otro gadu. Jāpiebilst, ka katram uzņēmumam ir sava darbības specifika un dažādi pieejamie atbalsta instrumenti, tāpēc katram fondu klāstā jāatrod piemērotākais risinājums.

Ziņu sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs
e-pasts: luc@lpr.gov.lv
tālr. 65423801