Jorens Dobkevičs par jaunu izglītību, iesaistītiem pilsoņiem un pozitīvām pārmaiņām Eiropā

Foto no Jorena Dobkeviča albuma

Kopš šī gada maija Latgales plānošanas reģiona paspārnē darbojas “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs, kas savu darbību uzsāka ar vērienīgu “Vides dienu Daugavpilī” un šobrīd īstenojis virkni dažādu pasākumu izglītības, uzņēmējdarbības un jaunatnes jomās.

Europe Direct centrs sadarbībā ar “Vietējā Latgales Avīze” un portāliem “grani.lv” un “lakuga.lv”, lai plašinātu Latgales iedzīvotāju zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un iepazīstinātu ar dažādu nozaru pārstāvjiem Latgalē, lasītājiem piedāvā sarunu ciklu “Eiropas pēdas latgaliešos”.

Šo sarunu ciklu, ņemot vērā, ka 2022. gads Eiropas Savienībā pasludināts par Jaunatnes gadu, uzsāksim ar stāstu ir par Eiropas pienesumu aktīva daugavpilieša Jorena Dobkeviča dzīvē, kurš prasmīgi iesaista jauniešus dažādās aktivitātēs, kuras savukārt ir finansējušas dažādas ES programmas.

Jorens vispirms uzsvēra savas skolas J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas atvērtību demokrātijai, vārda brīvībai, tām vērtībām, kas ir ES labklājības un izaugsmes pamats. “Skola bijā tā, kas mūsos izkopa vārda brīvību, tā nebaidījās ieviest eksperimentālās programmas, metodes, pieeju, izmantot Eiropas Savienības un Polijas valdības programmu atbalstu. Kad mācījāmies sākumskolā, bija pirmie braucieni uz Poliju, tā mēs uzlabojām poļu valodu, satikām jaunus draugus un iepazinām poļu Poliju, citas kultūras, tradīcijas, skatupunktus utml. Turklāt mūsos pamazām veidojās arī citas kultūrtelpas izpratne, Turpat skolā varēju iepazīt savus vienaudžus arī citās Eiropas valstīs, jo skola ir iesaistījusies skolēnu apmaiņas programmās. Piemēram, mēs, būdami vēl skolēni, paši rakstījām un paši realizējām Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas projektus. Tie bija, kā papildus bonusi tavai izglītībai un interesēm, jo tu apgūsti jaunu valodu, padziļināti izzini konkrētu dzīves jomu, satiec skolēnus no visas pasaules. Vēlāk ar šo lielo zināšanu, ideju, pieredzes bagāžu, ko ieguvu skolā un Eiropas programmu projektos, devos studiju un darba gaitās. Pats esmu bijis jau ap 30 “Erasmus+” projektos un pabijis vairāk nekā 35 valstīs”, uzsvēra Jorens.

Viņš pazīst brīvprātīgo darba kustību, kas ir ļoti populāra gan Eiropā, gan citos kontinentos. Proti, Jorens kā brīvprātīgais strādāja Polijas Nacionālās atmiņas vēstures centrā (Varšavas sacelšanas muzejs). Vēlāk, kļūdams par Polijas Parlamenta fonda “PpnW” ierēdni, viņš iepazina, kā funkcionē valsts institūcijas.

Šobrīd Jorens, būdams biedrības “New East” vadītājs, raksta un īsteno neformālas izglītības, nevalstiskās kultūras, mediju un sabiedrības iesaistes projektus Daugavpilī un pārējā Latgalē. “Mana pils ir Daugavpils, jo šī ir tā pilsēta, kas ar māku sadzīvot dažādām valodām, tautībām un reliģijām ir piemērs pārējai pasaulei, kā būvēt rītdienas brīvu un demokrātisku sabiedrību, meklēt pozitīvus piemērus un nebaidīties no pārmaiņām”, atzina Jorens. Turklāt biedrība “New East” šogad ir reģionālais “Eurodesk” koordinators Latgalē un rīko projektu darbnīcas, neformālas tīklošānas pasākumus utml.

Jorens aicina jauniešus jau skolā interesēties par Eiropas Savienības atbalsta programmām un pasākumiem, tāpēc ka tas viss vairo paša brīvību runāt, izglītoties, ceļot, īstenot savu projektus un ieceres.

Kā informē “Europe Direct Dienvidlatgale” vadītājs Oskars Zuģickis, sadarbībā ar reģiona mācību iestādēm un jauniešu biedrībām “New East”, “Dagne” u.c., Centrs iecerējis rīkot virkni jauniešus iesaistošus un izglītojošus pasākumus, kā piemēru minot 27. augustā Augšdaugavas novada Višķos paredzamo “Demokrātijas festivālu”, kurā pulcēsies vairāk nekā 120 reģiona jaunieši.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale un tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale.