Nākotnes prioritātes – digitālā un sociālā transformācija

2022.gada 8.jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā VPP «Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai» projekta «INTERFRAME-LV – Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā» ietvaros notika LATGALES FORUMS. Tā gaitā tika izcelti šobrīd aktuāli jautājumi – digitālā transformācija, sociāla transformācija, klimatneitrāla ekonomiskā attīstība, ilgtspējīgs patēriņš, vietējās pārtikas sistēmas, kā arī COVID-19 pandēmijas radītās sociāli ekonomiskās sekas.

Forumu atklāja Iveta Mietule – profesore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore. Par projekta gaitu un galvenajiem rezultātiem informēja akadēmiķe, LLU profesore Baiba Rivža, akcentējot projekta galvenos izaicinājumus un rastos risinājumus.

Iluta Arbidāne, profesore, RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne foruma dalībniekiem sniedza informāciju par zināšanu ekonomikas teoriju un praksi. Savukārt par teorētisko zināšanu pielietojumu lauksaimnieciskajā ražošanā Eiropā klāstīja Aivars Bernāns (biedrība „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība”, ZS „Zelmeņi”, Rēzeknes novada Lendžu pagasts). Par profesionālo izglītību Malnavas koledžā darbaspēka kvalitātes uzlabošanai izsmeļoši stāstīja Sandra Ežmale, Malnavas koledžas direktore. Atšķirīgu skatījumu uz valsts ilgtspējīgas attīstības rādītājiem sniedza Inese Trušiņa, LLU doktorante. Par inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu mazajos uzņēmumos un viedo ciemu pieeju savā pieredzē dalījās Marika Rudzīte-Griķe, “Handmade Latgola” īpašniece no Līvāniem.

Foruma noslēgumā notika projekta INTERFRAME-LV grāmatas prezentācija – autoru kolektīva zinātniskā monogrāfija Dr.habil.oec. Baibas Rivžas redakcijā “Latvijas spēks ilgi pastāvēt” un tās tulkojums angļu valodā – “The Strength of Latvia for the Long-term Development”. Izdevums sagatavots, balstoties uz Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vadībā īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”, 2018–2022) veikto pētījumu rezultātiem, valsts pētījumu programmā (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”.

Projekts INTERFRAME-LV ir viens no valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” pieciem projektiem. Tā būtība ir novērtēt globālo norišu ietekmi uz ilgtspējīgi virzītu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības modeli; izvērst ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības variācijas maksimāli labvēlīgam sabiedrības un tautsaimniecības attīstības rezultātam, zinātniekiem sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi u.c.

Projekta INTERFRAME-LV mērķis – novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā; formulēt vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa raksturīgākās iezīmes, kas risinātu Latvijas valsts iekšējo un ārējo drošību un tās pastāvēšanas ilgtspēju; salīdzināt esošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas; izvirzīt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālo procesu apstākļos, un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju.

Vairāk informācijas par projektu un aktivitātēm www.lza.lv/