Rēzeknes novada administratīvā ēkā notiks izglītojošs seminārs par autortiesību/blakustiesību jautājumiem visā Latvijā

Lai pilnveidotu pedagogu un personu, kas strādā ar jauniešiem, izpratni par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, pedagogi un darbā ar jaunatni iesaistītie tiek aicināti uz izglītojošiem semināriem visā Latvijā:

2. maijā pl.13.00-16.00 Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas zālē (Atbrīvošanas aleja 95 a)

21. aprīlī pl.13.00-16.00 Jūrmalas Mākslas skolā (Strēlnieku prospektā 30)

3. maijā pl.13.00-16.00 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (M.Namiķa iela 19, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads)

24. maijā Bauskā (vieta un laiks tiek precizēts)

25. aprīlī pl.13.30-16.30 Valmieras 5.vidusskolā (Raiņa iela 3)

Semināru laikā nozares profesionāļi iepazīstinās dalībniekus ar tēmas aktualitāti straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā, skaidros aktuālākos autortiesību un blakustiesību jautājumus un to integritāti izglītojošos procesos, iepazīstinās ar autortiesību mācību platformu www.Autorskola.lv un tajā pieejamiem resursiem – metodisko materiālu, kas izveidots atbilstoši izglītības standartam visām klašu grupām, darba lapām, interaktīviem uzdevumiem, izglītojošiem video, biežāk uzdotajiem jautājumiem un citiem aktuāliem materiāliem, kas ērti izmantojami mācību procesos.

Pasākumus organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību un Jūrmalas un Rēzeknes valstspilsētu un Valmieras, Dienvidkurzemes, Rēzeknes un Bauskas novadu Izglītības pārvaldēm Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja finansiāli atbalstīta projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū.” ietvaros.

Pasākumi notiks atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ aicinām neatlikt pieteikšanos. Pieteikšanās tiks slēgta kolīdz tiks sasniegts maksimāli pieļaujamais dalībnieku skaits.

Dalībnieki saņems gan vērtīgas un ikdienā izmantojamas zināšanas, gan nelielas piemiņas dāvanas un pasākuma noslēgumā – apliecinājumu par dalību (4 akadēmiskās stundas).

Pieteikties uz pasākumiem var aizpildot pieteikuma anketu ej.uz/autorskola2022

PROGRAMMA 

12.30-13.00 Ierašanās. Reģistrācija. Tējas/Kafijas pauze

13.00 Atklāšana. Iepazīšanās

Pašvaldības pārstāvis

13.20 Autorskola projekta īss-stāsts

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore Liena Grīna

13.30 Lekcija autortiesības un blakustiesības mācīšanas procesā

LR Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore Liena Grīna

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības padomes priekšsēdētājs, mūziķis Kārlis Kazāks

14.45 Pauze – Tēja un kafija

15.00 Praktiska darbnīca “Metodes un paņēmieni autortiesību un blakustiesību mācīšanai”

Neformālās izglītības apmācītāja Inese Šubēvica

15.30 Pasākuma izvērtēšana. Apliecinājumu izsniegšana

16.00 Noslēgums