Latgalē uzsākta interešu izglītības programmas izstrāde biznesa domāšanas attīstīšanai

Latgales plānošanas reģiona EEZ grantu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms UAP Latgale) ietvaros, sadarbojoties ar Junior Achievement Latvia, top Latgales reģionam specifisks risinājums – interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem izstrāde biznesa domāšanas attīstīšanai. Programmas tiks sagatavotas 4 vecuma grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma bērniem un 10.-12.klases jauniešiem.

Projekta ietvaros plānoto programmu izstrādei tiek piesaistīti dažādi eksperti un iesaistīto jomu pārstāvji gan Latvijā, gan Norvēģijā (Projekta “UAP Latgale” Norvēģijas partneru –  Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības – galvenais fokuss tiks vērsts uz programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem). Regulārās darba grupās šobrīd tiek radīts pirmais programmu projekts.

 

Lai programma būtu maksimāli atbilstoša gan mērķa grupas vajadzībām, gan šī brīža biznesa tendencēm, izstrādes laikā jau notikušas  vairākas fokusgrupas tikšanās, lai noskaidrotu viedokļus par nepieciešamo iekļaujamo saturu programmā, apkopotu idejas, ieteikumus par metodiku un pieeju bērnu un jauniešu efektīvāka mācību procesa organizēšanā. Fokusgrupās piedalījās gan Latgales uzņēmēji un jaunieši, jaunatnes mentori, gan profesionāļi, kas jau iepriekš ir izstrādājuši dažādas izglītības programmas un tām nepieciešamos darba materiālus.

Esam pārliecināti, ka uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku un Latgales ekonomiku ilgtermiņā.

Aktivitāte notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia, #EEANorwayGrants

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 26164780