Projekta pārstāvji tiekas ar Rēzeknes uzņēmēju biedrību

2022.gada 3.martā, projekta Latgale biznesam/UAP Latgale vadītāja Sarmīte Teivāne piedalījās RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS organizētajā seminārā, kur kopā ar Latgales plānošanas reģions kolēģiem – Latgales uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieku Vladislavu Stankeviču- informēja par tuvākajiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Latgales plānošanas reģionā.

REUB pārstāvji interesentus uzņēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, tādā veidā sekmējot arī potenciālo jauno uzņēmēju – studentu interesi par uzņēmējdarbības aktualitātēm reģionā.

Tikšanās ievada daļā Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins sniedza kopēju ieskatu tajās LPR darbības jomās, kurās reģions piedalās atbalsta sniegšanā uzņēmējiem. Savukārt EEZ grantu finansētā projekta “Latgale biznesam/UAP Latgale” vadītāja Sarmīte Teivāne sniedza prezentāciju par projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” plānotajām aktivitātēm: semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, biznesa ideju konkursi, pasākumi jauniešiem, kā arī prezentēja Latgales pārstāvniecības Rīgā piedāvājumu reģiona uzņēmējiem. Īpašu interesi izraisīja stāsts par bērnu, jauniešu interešu izglītības programmu uzņēmējdarbības jomā, ko projekta ietvaros plānots izstrādāt un aprobēt reģiona pašvaldībās.

 

Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”  prezentācija:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia, #EEANorwayGrants

Informācija:  uap.latgale@lpr.gov.lv, tālr. +371 29957750.