9. decembrī norisinājās šī gada noslēdzošā Diasporas konsultatīvās padomes sēde

2022. gada 9. decembrī norisinājās šī gada noslēdzošā Diasporas konsultatīvās padomes (DKP) sēde, ko atklāja un vadīja Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece un DKP priekšsēdētāja Elita Gavele.

7972EDB0-3407-4D91-93C1-6BDB9C4E0964Padomes sēdē klātienē piedalījās parlamentārā sekretāre Gunda Reire, uzsverot, ka Diasporas likums, Diasporas konsultatīvā padome un ”Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam” dod skaidru signālu, ka Latvijas valstij rūp diaspora, kā arī tas iezīmē sasniedzamos mērķus un uzdevumus, lai veicinātu sadarbību dažādās jomās. Parlamentārā sekretāre atzīmēja, ka diasporai ir nozīmīga loma Latvijas ārpolitikas mērķu sasniegšanā. Krievijas agresija Ukrainā ir saliedējusi sabiedrību Latvijā, un tas nav atstājis vienaldzīgus arī mūsu tautiešus ārzemēs. ASV un citās valstīs ir norisinājušies diasporas mītiņi Ukrainas atbalstam un aktīvi vākti ziedojumi. Kopš kara sākuma diasporas organizācijas ir sniegušas ievērojamu atbalstu Ukrainai, un G. Reire norādīja, ka jebkāda veida atbalsts ir ārkārtīgi nozīmīgs un tiek novērtēts Ukrainā.

Vēstniece pateicās par organizāciju aktīvo darbu šajā gadā un informēja par aktualitātēm, 2023. gadā plānotajiem pasākumiem, diasporas politikas prioritātēm, plānošanas dokumenta “Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam” sagatavošanu un darba grupu veidošanu.

E. Gavele akcentēja, ka 2023. gadā darbu turpinās divas padomes paspārnē izveidotās darba grupas – Remigrācijas koordinācijas darba grupa un Diasporas mediju darba grupa. Sēdē tika diskutēts par priekšlikumu izveidot Latviešu valodas darba grupu. Tā būtu svarīgs rīks, lai risinātu jautājumus par latviešu valodas stiprināšanu diasporā un iespēju kārtot latviešu valodas eksāmenu ārpus Latvijas. Darba grupa pievērstu īpašu uzmanību latviešu valodas apguves plašākām iespējām tiem Latvijas valstspiederīgajiem, viņu ģimenes locekļiem un bērniem, kuri ir nolēmuši atgriezties Latvijā un kuru valodas zināšanas rada problēmas iekļauties Latvijas skolu sistēmā un darba tirgū.

DKP sēdes dalībniekus klātienē uzrunāja diasporas organizāciju vadītāji – Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Mārtiņš Andersons, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde Justīne Krēsliņa, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā priekšsēdis Fricis Kristbergs, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča, informējot par organizāciju paveikto šogad un plāniem 2023. gadam.

Klātesošie tika informēti par Pasaules latviešu zinātnieku kongresu 2023. gadā, kas pulcēs arī diasporas zinātniekus no visas pasaules, 2023. gada 5. jūlijā ieplānoto Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, Spotlight Latvia septembrī Bostonā, ASV, kā arī par Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem un diasporas iesaisti un aktīvu līdzdalību svētkos.

Sēdes laikā tika apspriestas diasporas politikas prioritātes 2023. gadam: diasporas jaunatne un jaunatnes iesaiste; remigrācijas procesa koordinācija un latviešu valodas stiprināšana; diasporas iesaiste valsts attīstībā un valsts starptautiskās atpazīšanas veicināšana.

Pirms DKP sēdes PBLA valde tikās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, pārrunājot diasporai svarīgus jautājumus – Latvijas un Baltijas valstu drošību Krievijas agresijas Ukrainā kontekstā, Likumprojekta par Valsts aizsardzības dienesta tālāko virzību un diasporas gatavību aktīvi iesaistīties un nākt klajā ar kopīgi izvirzītiem priekšlikumiem no diasporas organizācijām. Sarunas laikā PBLA valde iepazīstināja ārlietu ministru ar organizāciju plānotajiem pasākumiem 2023. gadā. E. Rinkēvičs pateicās PBLA un diasporas organizācijām par nenogurstošu darbu, informējot starptautisko sabiedrību par Baltijas valstu drošības jautājumiem.

Nākamā Diasporas konsultatīvās padomes sēde ir paredzēta 2023. gada 3. martā.

Informācijai: Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Diasporas konsultatīvās padomes darbības pamatprincipi ir noteikti Diasporas likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī. Diasporas konsultatīvā padome tika izveidota 2019. gada 14. maijā.

Ziņa pārpublicēta no www.mfa.gov.lv