27.februāris – Vispasaules NVO diena!

27. februārī pasaulē tiek atzīmēta savulaik latviešu iniciētā Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību organizētas pilsoniskās sabiedrības nozīmei līdzcilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, valstu attīstībā un ilgtspējīga miera nodrošināšanā.

Lai gan Vispasaules NVO dienas ideja dzima Latvijā, kā tradīciju to atzīmē daudzās valstīs dažādos kontinentos. Šajā dienā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā vai starptautiskā līmenī:

– NVO kopīgi sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, tiem profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām;

– NVO rūpējas par cilvēku drošību, labsajūtu, dabu un cilvēces nākotni;

– NVO palīdz veidot politiku, attīstīt ekonomiku, sniegt sociālos pakalpojumus, darboties dabas aizsardzībā, palīdz kopt kultūras tradīcijas, ir ievērojami paplašinājušas labdarībā iesaistīto cilvēku loku;

– NVO nodrošina darba vietas cilvēkiem un aicina līdzcilvēkus būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties dažādos sabiedriski nozīmīgos procesos.

Šajā īpašajā dienā tiek izcelti NVO sasniegumi, ieguvumi, kā arī uzsvērts, ka arī mazās organizācijas var gūt ievērību, tās iedvesmo cilvēkus un veicina ciešāku sadarbību starp NVO. Turklāt, ja NVO būtu valsts tā būtu piektā lielāka ekonomika pasaulē.

Šajā dienā sakām PALDIES visām NVO organizācijām par savstarpējo dialogu, sadarbību un darbu pilsoniskas sabiedrības labā!