2022. gada 9 mēnešos reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos pārvadāti 27,6 miljoni pasažieru

Apkopotie statistikas dati par reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutiem liecina, ka 2022. gada 9 mēnešos (janvāris – septembris) pārvadāto pasažieru skaits sasniedzis 27,6 miljonus, kas ir par 6,72 miljoniem pasažieru vairāk, nekā attiecīgajā periodā 2021. gadā, kad pārvadāto pasažieru skaits bija 20,88 miljoni. Pasažieru pieaugums ir skaidrojams ar to, ka pandēmijas ietekme uz reģionālajiem pārvadājumiem ir mazinājusies un pasažieru plūsmas pamazām palielinās.

Apkopotie statistikas dati pa pārvadājuma veidiem liecina, ka 2022. gada deviņos mēnešos reģionālas nozīmes maršrutos ar vilcieniem pārvadāti 11,71 miljoni pasažieru, kas ir par 3,43 miljoniem pasažieru vairāk, nekā 2021. gada deviņos mēnešos, kad tika pārvadāti 8,28 miljoni pasažieru, savukārt ar autobusiem – 15,89 miljoni pasažieru, kas ir par 3,29 miljoniem pasažieru vairāk, nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, kad tika pārvadāti 12,6 miljoni pasažieru.

Izvērtējot pasažieru pārvadājumu izmaiņas 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos, ir secināms, ka gan reģionālo maršrutu autobusos, gan vilcienos pārvadāto pasažieru skaits pārsniedz pēdējo divu gadu rādītājus un lēnām sāk tuvoties 2019. gada rādītājiem. Vilcienu pārvadājumos tas notiek straujāk – šī gada deviņos mēnešos vilcienu maršrutos pārvadāto pasažieru skaits veido 83% no 2019. gada deviņu mēnešu apjoma, bet autobusos – 72% no 2019. gada deviņos mēnešos pārvadātā pasažieru skaita apjoma.

Vienlaikus apkopotie statistikas dati liecina, ka pārvadāto pasažieru skaits vēl aizvien atpaliek no pirms pandēmijas laika. Tā, piemēram, 2019. gada deviņos mēnešos reģionālas nozīmes vilcienu un autobusu maršrutos kopumā tika pārvadāti 36,09 miljoni pasažieru, kas ir par 8,49 miljoniem pasažieru vairāk, nekā attiecīgajā 2022. gada periodā.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Viktors Zaķis,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālr.: + 371 29476754
E-pasts: viktors.zakis@atd.lv