Pasākumu kopums “Eiropa runā, rada, rīkojas” Līvānu 1.vidusskolā

22. decemrī Latgales plānošanas reģiona paspārnē darbojošā “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs Oskars Zuģickis viesosies Līvānu 1. vidusskola, kur teju visas dienas garumā trīs dažādos pasākumos darbosies ar jauniešiem. Kopā tiks izspēlētas gan sarunu spēle “DemokrātiJĀ!”, Eiropas Zaļā kursa lomu spēle “SALA”, kā arī, kopīgās sarunās tiks meklēti asni līderības meklēšanai sevī, eiropejisko vērtību rašanā sev visapkārt un to nozīmei pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv