Zīmējumu konkurss bērniem “Ziemassvētku brīnums”


Tuvojas gada skaistākais laiks – Ziemassvētki. Lai veicinātu bērnu radošo domāšanu, iztēli un pašizpausmi Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina bērnus, kuri izmanto Dienas aprūpes centra pakalpojumus Latgales reģionā, piedalīties zīmējumu konkursā “Ziemassvētku brīnums”. Konkursa laureāta darbs tiks izmantots LPR projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) Ziemassvētku apsveikuma dizainā.

Zīmējumu konkurss norisinās līdz 2022. gada 18. decembrim. Šajā laikā bērni vecumā no 4 līdz 18 gadiem, kuri saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumus LPR, tiek aicināti pēc saviem ieskatiem izveidot ilustrāciju uz A4 formāta lapas, kas atbilst konkursa tematikai “Ziemassvētku brīnums”.

Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu. Konkursa zīmējums kopā ar dalībnieka anketu, kuru aizpilda bērna likumiskais pārstāvis, jāiesniedz elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi davis.grelevskis@lpr.gov.lv ar norādi Zīmējumu konkursam.

Visi konkursā iesniegtie darbi tiks publicēti virtuālā izstādē Latgales plānošanas reģiona mājaslapā un sociālā tīkla Facebook lapā “DI Latgalē”. Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija, kuru veido Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” darbinieki. Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

    • idejas oriģinalitātē;
    • atbilstība konkursa noteikumiem;
    • tehniskais izpildījums.

Konkursa uzvarētāja darbs tiks izmantots LPR projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Ziemassvētku apsveikuma kartītes dizainā un konkursa laureāts saņems pārsteiguma balvu no organizatoriem, tāpat konkursa dalībniekiem var tikt piešķirtas veicināšanas balvas.

Plašāka informācija par konkursa noteikumiem, prasībām, darbu vērtēšanu un izmantošanu – konkursa nolikumā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālistu Dāvi Greļevski, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv


Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862