Konference “Kaunata runā Eiropā!”

8. novembrī Europe Direct Dienvidlatgale centrs Kaunatas Vidusskola piedalīsies #Erasmus+ projekts “Kaunata runā Eiropā!” noslēguma konference “Debašu kompromiss”, kurā jaunieši no partnerskolām – Vilanu Vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Ludzas pilsētas vidusskola , Ludzas 2.vidusskola – un ciemiņi no Reznas, Ezernieku  un Rēzeknes 5. pamatskolām.
Ar dalībniekiem aktuālos jautājumus par jauniešu balss nozīmīgumu Eiropā debatēs eksperti Oskars Zuģickis, Milana Loča, Arvids Barsevskis, Aivars Bachkurs un Kristīne Kastronovo.