Ir pārizdota A. Masiļūnes grāmata “Povuoru gruomota”

Latgales Kultūrvēstures muzejā tika atklāts A. Masiļūnes grāmatas “Povuoru gruomota” redizains un atkārtota izdošana nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”.

Izdevums ir mūsdienīgi redizainēts un atkārtoti izdots bibliogrāfiskais retums A. Masiļūnes recepšu grāmata latgaliešu rakstu valodā “Povōru grōmota”. Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA). Sadarbības partneri: Latgales Kultūrvēstures muzejs, Latgales industriālais tehnikums un Rēzeknes tehnikums.

1F4039BF-7275-41C0-8CC2-F26048FD9DF4Svinīgajā pasākumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore profesore Iveta Mietule uzsvēra: “Esam gandarīti, ka RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātē ir radoši mācībspēki, kuri projektos iesaista studentus, sniedzot iespēju gūt pirmo pieredzi”.

Daugavpiliete Valentīna Siņakova ir RTA absolvente, kura sava maģistra darba ietvaros ir izstrādājusi jaunu pirmās latgaliešu valodā izdotās grāmatas grafikas dizainu, izdotajā grāmatā, uzlabojot latgaliešu rakstu valodas gramatiku piesaistot valodas profesionālus korektorus un konsultantus – Marutu Latkovsku un Lidiju Leikumu. Grāmatā ievietoto fotogrāfiju autore Zaiga Pettere. Izglītojošo materiālu veidošanā, publicēšanā, popularizēšanā tika iesaistīti Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālisti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti un docētāji-pētnieki, Latgales industriālā tehnikuma un Rēzeknes tehnikuma audzēkņi un mācībspēki, citi interesenti.

V. Siņakovas maģistra darba vadītāja, projekta autore, docente Diāna Apele norāda: “Grāmata ir piedzīvojusi otro elpu, esam centušies veidot uzskatāmas ēdienu fotogrāfijas, pilnveidojuši valodu. Ceram, ka lasītājam būs patīkami redzēt jauno grāmatas veidolu, kā arī noderīgas būs pašas receptes”. Grāmatas izdošana ir Latgales kultūras liels notikums. Paldies katram, kurš pielika pūles un ar savu darbu veicināja šīs grāmatas klajā nākšanu.

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska piedalījās svinīgajā pasākumā, uzsverot, ka “tikai mēs latgalieši paši esam atbildīgi par to, vai nākamajām paaudzēm būs iespēja ieraudzīt latgaliešu kultūras mantojumu, tāpēc mūsu paaudzei tas ir jāsaglabā un jāpopularizē. Savā ikdienas darbā sazinos ar latgaliešiem, kuriem ir svarīgi, lai bērni zinātu ne tikai latviešu tradīcijas, bet arī iepazītu latgaliešu valodu, tradīcijas, kultūru. Recepšu grāmata ir lielisks veids kā ģimenei kopā gatavot maltīti un iepazīt latgaliešu valodu.” Kā zināms remigrācijas koordinatore sadarbībā ar diasporu piedalās latgaliešu vārdu minēšanas spēlēs, raidījumos “Latgalīšu kukne”, u.c.

Izdevums “Povuoru gruomota” sagatavots ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un Reģionālistikas zinātniskā institūta finansiālo atbalstu. Projekts realizēts ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” līdzfinansējumu Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursā. Lielu paldies sakām atbalstītājiem.