Ziemeļvalstu klātbūtne Latgales reģionā

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Ziemeļvalstu vēstniecībām īsteno jaunu projektu ar nolūku paplašināt Ziemeļvalstu klātbūtni un kontaktu tīklu Latgales reģionā. Projekts iekļaujas Ziemeļvalstu Ministru padomes jaunajā stratēģijā Vision 2030, kuras mērķis ir veidot Ziemeļvalstu reģionu par ilgtspējīgāko un integrētāko pasaulē, balstoties uz augstu konkurētspēju, dabai draudzīgu saimniekošanu un sociālo ilgtspēju. Projekta ietvaros no 2021.gada 1.maija Daugavpilī tiek atvērts pagaidu Ziemeļvalstu birojs. Biroja adrese būs Saules ielā 15, “Latgales reģiona attīstības aģentūras” telpās, un Ziemeļvalstu intereses tur pārstāvēs projektu vadītājs Vadims Murašovs.

Vadims ir studējis gan Latvijā, gan Ziemeļvalstīs, un viņa līdzšinējā karjera veidojusies gan akadēmiskajā vidē, gan valsts pārvaldē. Vadimam ir doktora grāds sociālajā psiholoģijā un maģistra grāds politikas zinātnēs. Viņa akadēmisko interešu lokā ietilpst jautājumi par identitāti, reģionālismu, migrācijas procesiem un politisko naratīvu, savukārt viņa kompetences valsts pārvaldes jomā aptver zinātnes un inovāciju politiku, starptautiskās attiecības un reģionālo attīstību. Vadimam ir bagāta pieredze darbā ar starpdisciplināriem un starpnozaru projektiem.