Ziemeļlatgales partnerība atver projektu kārta sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Sludinājuma kopsumma:100 191,74 EUR

Projektu iesniegšana: 17.01.2021. – 17.02.2021.

Atbalstāmā rīcība: R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projektu īstenošanas termiņš; 1 gads

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000.00 EUR

Informācija: SLUDINĀJUMS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Ar pārejas perioda finansējumu netiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar bērnu laukumu izbūvi, kapsētu labiekārtošanu, kā arī sabiedrisko, publisko telpu aprīkošana ar skaņas, gaismas pamatlīdzekļiem.