VSAC Kalupes filiālē pabeigti Pusceļa un veļas mājas ēkas fasādes atjaunošanas remontdarbi

2020. gada nogalē tika uzsākti VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” Pusceļa mājas un veļas mājas ēkas fasādes apdares atjaunošanas darbi. Tika demontēta vecā fasādes apdare un uzsākti darbi pie jaunās fasādes atjaunošanas.

Ēkas fasādes apdares atjaunošanas darbu ietvaros tika veikta ēkas siltināšana, apdares elementu nomaiņa, noteku renovēšana, izkraušanas rampas izbūve uz ēdnīcu un veļas māju, kā arī pandusa renovācija par kopējo summu 237 228,75 eiro.

Remontdarbi ir pabeigti un tagad visus priecē filiāles “Kalupe” ēku sakoptība, vides pieejamība.

Būvdarbus veica SIA “ASKO AS”. Projekts tika pabeigts 31. maijā.


VSAC „Latgale” filiāle „Kalupe” atrodas Augšdaugavas novada Kalupes pagastā. Šīs iestādes sākums meklējams 1958. gadā, kad uz Kalupi pārvietoja Arendoles invalīdu namu, kuru izveidoja Kalupes muižas ēkā. 1970. gadā tika veikta jauna korpusa būvniecība, lai pansionāts būtu spējīgs uzņemt vairāk personu. 1972. gadā uzbūvēja vēl vienu korpusu.

Filiālē īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz personām ar garīgās attīstības traucējumiem cilvēkiem no 18 gadu vecuma.

Filiāles klientiem tiek nodrošināta nepieciešamā sociālā un medicīnas aprūpe, par kuru rūpējas ārsts psihiatrs, ģimenes ārsts, ārsta palīgs, medicīnas māsas, fizioterapeits, sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, aprūpētāji un citi speciālisti.

VSAC „Latgale” filiālē „Kalupe” izveidota pusceļa māja, kurā dzīvojošajiem klientiem tiek sniegtas zināšanas dažādās jomās, lai šīs personas sagatavotu pastāvīgai dzīvei ārpus centra. Pusceļa mājā dzīvojamās, atpūtas, rehabilitācijas un darbnīcas telpas nodrošina iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem apgūt pašaprūpes iemaņas, kas ir viens no pirmajiem soļiem, lai persona vēlāk spētu dzīvot ārpus aprūpes iestādes.

Filiāles „Kalupe” klientiem, atbilstoši personas individuālajām spējām, tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas: sportiskas aktivitātes, dziedāšana, dejošana, rokdarbu darināšana no dažādiem materiāliem, attīstošu spēļu spēlēšana, lasīšana u.c. nodarbes. Filiāles klientiem tiek sniegta iespēja doties ekskursijās, apmeklēt teātra izrādes, dažādus koncertus un cita veida pasākumus. Neizpaliek arī pašu organizēti pasākumi un priekšnesumi citu organizētās aktivitātēs.