Viļakā svinīgi atklāts Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi


12. oktobrī Viļakā, Balvu novads, projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros svinīgi tika atklāts Dienas aprūpes centrs un grupu māja (dzīvokļi) cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). 

Klientiem centrā tiks nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centra darbinieki rūpēsies, lai klientiem tiktu nodrošināta uzraudzība un individuālais atbalsts. Kopumā centrā ir paredzētas vietas 8 cilvēkiem ar GRT.

Savukārt grupu dzīvokļa pakalpojums ir domāts pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Un šis pakalpojums pieejams Viļakā vienlaicīgi ne vairāk kā 10 klientiem.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv