VID sāk izmaksāt atbalsta maksājumus COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem

Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu, tāpēc Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 2021. gada 17. decembra var pieņemt gala lēmumus un līdz ar to sākt izmaksāt grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, bet no 20. decembra – arī  algu subsīdijas. Atbalstam par oktobri un novembri pieteikšanās termiņš ir pagarināts par mēnesi, savukārt deviņām īpaši cietušajām kultūras un izklaides nozarēm atbalsts būs pieejams arī par decembri un janvāri.

Pieteikumu par oktobri, novembri un atsevišķas nozares arī par decembri varēs iesniegt līdz 2022. gada 15.janvārim, bet atsevišķām nozarēm pieejamajam atbalstam par 2022. gada janvāri – līdz 2022. gada 15.februārim. Abiem atbalsta veidiem var pieteikties, aizpildot īpaši tam izveidotu iesnieguma veidlapu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Nozares, kurām ir un kurām nav pieejams nodokļu atbalsts

Ir vairākas nozares, kuru darbību neietekmē valstī noteiktie ierobežojumi.

Tāpēc atbalsts algu subsīdijai par 2021. gada oktobri un novembri ir pieejams visām nozarēm, izņemot tās, kas noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumu Nr. 806 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” 1. pielikumā.

Savukārt par 2021. gada decembri un 2022. gada janvāri atbalsts algu subsīdijai ir pieejams visām tām nozarēm, kas minētas Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumu Nr. 806 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” 2.pielikumā.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai par 2021. gada oktobri un novembri ir pieejams visām nozarēm, izņemot tās, kas noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” 2.pielikumā.

Savukārt par 2021. gada decembri un 2022. gada janvāri grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai pieejams visām tām nozarēm, kas minētas Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumu Nr. 805 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” 3.pielikumā.

Kā zināms, lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 straujās izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, valdība šī gada novembrī apstiprināja atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai, bet krīzes skartajiem uzņēmumiem ir pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Turpat pieejami arī līdz šim notikušo VID tiešsaistes semināru ieraksti – “Algu subsīdijas. Seminārs darba devējiem”, “Algu subsīdijas. Seminārs pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem” un “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai. Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Ziņas avots.