Veselības nozares darbinieku vidū vakcinācijas pret Covid-19 sasniegusi 84%

Jaunākie vakcinācijas pret Covid-19 aptveres dati (uz 26.07.2021.) liecina, ka vislielākā aptvere ir veselības nozares darbinieku vidū, kur ar vismaz vienu devu ir vakcinējušies 84 % nozares darbinieku.

Sociālo aprūpes centru darbinieku un klientu aptvere (saņemta vismaz viena vakcīna deva) sasniedz 72 %, personas vecumā virs 70 gadiem – 46 %,  personas ar hroniskajām slimībām – 55.35 %, personas vecumā no 60 līdz 69 gadiem – 50 %, izglītības iestāžu darbinieku vidū  aptvere sasniedz 60 %.

Visamz vienu poti ir saņēmuši 15 % pausaudžu vecumā no 12 līdz 15 gadiem, savukārt vecumā no 16 līdz 17 gadiem pirmo poti saņēmuši 30 % pusaudžu. Vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši:

18 līdz 29 gadi – 43 %,

30 līdz 39 gadi – 43 %,

40 līdz 49 gadi – 44 %,

50 līdz 59 gadi  – 45 %

60 līdz 69 gadi – 50 %

70 līdz 79 gadi – 58 %

80 lidz 89 gadi – 48 %

90 +  – 30 %

Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā ir bezmaksas, iedzīvotāji var izvēlēties dažādu ražotāju vakcīnas, kas ir reģistrējas Eiropas Zāļu aģentūrā. Vakcinācijas pakalpojumu var saņemt gan pie ģimenes ārtsiem, kas veic vakcināciju pret Covid-19, gan medicīnas iestādēs, liela mēroga vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijas laikā.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Ik pirmdienu NVD Vakcinācijas projekta nodaļa atjauno un ievieto informāciju par liela mēroga vakcinācijas centru un vakcinācijas punktu lielveikalos darbības dienām un vakcīnu izvēli tajos. Informācija pieejama šeit.

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, par vakcīnām, vakcināciju, tostarp par vakcīnu drošumu, izstrādāšanu, reģistrēšanu, vakcīnas izstrādāšanas ātrumu, informācija par Latvijā pieejamām vakcīnām, potenciālajām blakusparādībām u.c. jautājumiem atrodamas šeit.

Kontakti: Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa, Inga Vasiļjeva, inga.vasiljeva@vmnvd.gov.lv, 29276111.