Ceturtdien, 2021. gada 28. janvārī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts, kas konkursa veidā paredz sniegt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot projektus un attīstot biznesa idejas, kas radīs arī jaunas darba vietas Latgales reģionā.  

Projektu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kā jau iepriekš informēja  Latgales plānošanas reģions, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

Ministrs Artūrs Toms Plešs“Man ir liels gandarījums, ka ar šo grantu shēmu mēs turpinām Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei īstenošanu. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums ir būtisks ne apjoma, bet piedāvāto iespēju dēļ – Latgales mazie uzņēmēji, kā arī tie, kam šobrīd ir vēl tikai sava biznesa ideja, ar granta palīdzību varēs attīstīt savu uzņēmumu vai spert pirmo soli uzņēmējdarbībā. Šis konkurss būs tieši laikā, lai veicinātu pandēmijas ierobežojumu skartās ekonomikas atlabšanu Latgalē.”

Grantu konkursa ietvaros tiek atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, var saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 540 000 eiro un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 eiro. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

“Esam pateicīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par sadarbību grantu shēmas veidošanā un priecājamies ka ar grantu shēmas palīdzību, vairāk nekā pusmiljona EUR apjomā, īpaša uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības veicināšanai tieši Latgales reģionā, īstenojot neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai. Viena projekta ietvaros pieejamais finansējums nav liels, tomēr augstais atbalsta līdzfinansējums to padara pievilcīgu mazo komersantu biznesa ideju realizācijai reģionā. Tas, ka finansējums būs pieejams jau gada pirmajā pusē, ir liela priekšrocība Latgales reģiona uzņēmējiem, jo citu fondu finansējums būs jau izsmelts, un šī būs vienreizēja iespēja īstenot savus projektus,” stāsta Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi” var iepazīties šeit.

Par projektu konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir grantu shēmas apsaimniekotājs – Latgales plānošanas reģions.

Grantu shēmas projektu konkursu plānots izsludināt 2021. gada pavasarī. Projektus varēs sākt īstenot jau 2021. gada beigās un to īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks kā līdz 2024. gada 30. aprīlim. Aktuālāko informāciju par projektu konkursu var skatīt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu mājaslapā www.eeagrants.lv.