VARAM: investīciju projektu piektajā kārtā Latgales pašvaldībām piešķirti aizdevumi 7 projektu realizēšanai

Šodien Ministru kabinetā (MK) atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais MK rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, piešķirot valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas izvērtēti projektu pieteikumu piektajā kārtā. Pašvaldībām investīciju projektu īstenošanai būs pieejami vairāk nekā 8 milj. Eiro, lielākie no tiem pēc finansējuma apjoma – Grobiņas novada daudzfunkcionālās pašvaldības ēkas atjaunošana, centrālas ielas pārbūve Gulbenē un apjomīga ceļa segumu atjaunošana vairākās vietās Augšdaugavas novadā.  

Atbalstīti 27 projekti 14 pašvaldībās –  Balvu novadā, Augšdaugavas novadā, Dobeles novadā, Ogres novadā, Smiltenes novadā, Aizkraukles novadā, Gulbenes novadā, Jūrmalas valstspilsētā, Ķekavas novadā, Tukuma novadā, Dienvidkurzemes novadā, Limbažu novadā, Rīgā un Jēkabpils novadā.

  • Arī piektajā kārtā populārākais aizdevuma mērķis ir pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība –  atbalstīti 19 projekti no 11 pašvaldībām (aizdevums 4 882 322,49 Eiro). Tiks veikti Viļakas novada ielu un autoceļu remontdarbi, izbūvēts ielu apgaismojums Balvu pilsētā, gājēju un velosipēdu celiņa izveide Limbažu novadā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu izveide Ogrē, kā arī īstenoti citi transporta infrastruktūras projekti.
  • Pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumu mērķī atbalstīti 2 projekti no 2 pašvaldībām (aizdevums 760 533,13 Eiro) – Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšana un pašvaldības ēkas atjaunošana Ogrē.
  • Attālināto un bezkontakta pakalpojumu attīstībai tiks īstenoti 3 projekti Rīgā (aizdevums  1 033 116,00 Eiro), kā viens no tiem – vienotās ģeotelpiskās informācijas sistēmas GeoRīga pilnveidošana.
  • Ēku vai tās daļu pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai – atbalstīti 2 projekti no 2 pašvaldībām (aizdevums 1 286 245,98 Eiro) Grobiņā un Jēkabpils novadā, kur tiks veikta ambulances-aptiekas ēkas atjaunošana sociālā centra vajadzībām.
  • Bet īres dzīvokļu izveidošanai tiks pārbūvēta ēka Ilūkstes novadā (aizdevums 387 858,86 Eiro).

Šajā kārtā atbalstīto projektu kopējais finansējums ir 10 223 013,68 Eiro, savukārt aizņēmuma apmērs – 8 350 076,46 Eiro.

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM šogad paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem, kā arī pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai. Tāpat, lai mazinātu Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas prasībām.

Arī piektajā kārtā svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība – projekti būs jāpabeidz līdz 2022. gada beigām. Investīciju projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 1. novembrim. Valsts aizdevuma saņemšanai piesakoties, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai

Nr. p. k.Pašvaldības nosaukumsInvestīciju projekta nosaukumsKopējais investīciju projekta finansējums, euroAizņēmuma apmērsLīdzfinansējuma apmērs
Kopējais aizņēmums2021. gadā2022. gadāKopējais līdz­finansējums2021. gadā2022. gadā
euro% no

kopējās aizņēmuma summas

euro% no

kopējās aizņēmuma summas

euro% no projekta kopējām 2021. gada izmaksāmeuro% no

projekta kopējām 2022. gada izmaksām

1.Balvu novada pašvaldībaAutoceļa Kaši–Surikova–Buksti atjaunošana264 579,81224 892,84224 892,84100 %0,000 %39 686,9739 686,9715 %0,000 %
2.Balvu novada pašvaldībaBaltinavas novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrāde209 796,19178 326,73178 326,73100 %0,000 %31 469,4631 469,4615 %0,000 %
3.Balvu novada pašvaldībaViļakas novada ielu un autoceļu remontdarbi152 430,44129 565,87129 565,87100 %0,000 %22 864,5722 864,5715 %0,000 %
4.Balvu novada pašvaldībaIelu apgaismojuma izbūve Celtnieku, Ķiršu un Rūpniecības ielās, Balvu pilsētā71 372,4660 667,0060 667,00100 %0,000 %10 705,4610 705,4615 %0,000 %
5.Balvu novada pašvaldībaVidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošana Balvos332 192,76282 363,00282 363,00100 %0,000 %49 829,7649 829,7615 %0,000 %
6.Augšdaugavas novada pašvaldībaDaugavpils novada pašvaldības ceļu (86–37) Vārpene–Ezerne–Saulkalni pārbūve Skrudalienas pagastā, (88–13) Svente–Gulbji seguma atjaunošana Sventes pagastā un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Līksnas pagastā838 707,58712 901,44285 160,5840 %427 740,8660 %125 806,1450 322,4615 %75483,6815 %
7.Augšdaugavas novada pašvaldībaSkolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā456 304,54387 858,86387 858,86100 %0,000 %68 445,6868 445,6815 %0,000 %