Valsts Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai pašvaldībām sadala 5 miljonus EUR

2021. gada 28. janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķīrusi finansējumu 5 000 000 euro apmērā, lai Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai nodrošinātu vienreizējas papildu dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī.

No piešķirtajiem līdzekļiem 4 370 404 EUR jeb 87,4% paredzēta Latgales pašvaldībām.

Kā informē Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: “Ievērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un ar to saistītos ierobežojumus, tostarp sociālās distancēšanās pasākumus, iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanās pašvaldību budžetos par 5% punktiem,  ierobežota uzņēmumu saimnieciskā aktivitāte neapšaubāmi rada zināmus finansiālos sarežģījumus pašvaldību budžetos. Tāpēc, esam gandarīti, ka sadarbojoties ar Finanšu ministru Jāni Reiru esam guvuši atbalstu, lai palielinātu finansējuma pieejamību Latgales reģiona pašvaldībām šai neviennozīmīgi sarežģītajā laikā. Šīs vienreizējas papildu dotācijas piešķiršana pašvaldībām, palielina mūsu ticību plašākām iespējām cīņai ar Covid-19 un izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un novēršai.”

Finansējums pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai

Nr.p.k.PašvaldībaDotācijas apmērs (euro)
1.Aglonas novads109 083
2.Baltinavas novads25 590
3.Balvu novads209 729
4.Ciblas novads79 718
5.Dagdas novads224 668
6.Daugavpils976 371
7.Daugavpils novads514 147
8.Ilūkstes novads104 323
9.Kārsavas novads141 253
10.Krāslavas novads366 796
11.Līvānu novads80 947
12.Ludzas novads230 239
13.Preiļu novads36 855
14.Rēzekne69 731
15.Rēzeknes novads500 660
16.Riebiņu novads158 791
17.Rugāju novads70 260
18.Varakļānu novads49 581
19.Vārkavas novads58 218
20.Viļakas novads103 823
21.Viļānu novads171 237
22.Zilupes novads88 384
Latgalē kopā4 370 404 EUR jeb 87,4%
23.Alūksnes novads153 013
24.Apes novads66 660
25.Ērgļu novads13 928
26.Jaunjelgavas novads31 461
27.Jēkabpils novads42 937
28.Kuldīgas novads132 929
29.Neretas novads10 097
30.Lubānas novads8 909
31.Skrundas novads103 190
32.Strenču novads15 274
33.Vaiņodes novads51 198
Kopā5 000 000

Informāciju apkopoja LPR Sabiedrisko attiecību specialists Oskars Zuģickis