Tradīciju mājā top jauna ekspozīcija

Vienības namā Daugavpilī 2020. gadā tika atvērta jauna kultūrtelpa – Tradīciju māja. Tās izveides misija ir latviešu tradicionālās kultūras vērtību popularizēšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Tradīciju māja – tā ir vieta, kur praktiski darbojoties, piedaloties meistardarbnīcās un nodarbībās, var izzināt latviešu tautas tradīcijas. Šobrīd Covid-19 laiks ir ieviesis lielas izmaiņas plānotajā darbībā.

2021. gadā VKKF izsludināja mērķprogrammu KultūElpa Tradicionālās kultūras nozarē inovatīvu risinājumu kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos un nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju digitalizācijai. Projektam bija jābūt vērstam uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem un vietējās kopienas aktivizēšanu.

Mūsdienu sabiedrībā arvien vairāk pieaug prasība pēc digitāliem risinājumiem, un tehnoloģijas aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai parasti izmanto tradicionālās darba metodes, kas rada mazu interesi par to bērnos un jauniešos, tāpēc nepieciešams dažādot un papildus ieviest jaunas mūsdienīgas metodes un instrumentus NMK saglabāšanai, apgūšanai un popularizēšanai.

Tāpēc Vienības nams sadarbībā ar biedrību “Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs”, kurā ir apvienojušies folkloras kopas “Svātra” aktīvākie dalībnieki, tika izstrādāts projekts “Viedais galds”.  Projektā izdevās iesaistīt augstas raudzes profesionāļus: režisoru Robertu Rubīnu, arhitektu Imantu Rubīnu, multimediju mākslinieku Māri Kalvi, operatoru Valdi Celmiņu u.c.

Ekspozīcijas “Viedais galds” mērķis ir iepazīstināt mūsdienu cilvēkus dažādās vecuma grupās ar amata prasmēm, kas gadu gaitā tikušas pārmantotas no paaudzes paaudzē un kurām, laikmetam mainoties, pastāv risks izzust. Pārveidojot Tradīciju mājas vienu telpu, ar ekspozīcijas un tās elementu palīdzību paredzēts pārvērst to par amatu/prasmju istabu, kurā visu vecuma grupu apmeklētāji varēs iepazīt 4 dažādu prasmju meistarus, pārmantot viņu zināšanas un arī praktiski, sekojot meistara pamācībai, savām rokām izveidot un izgatavot lietas/piederumus/skaņu rīkus un amatniecības izstrādājumus.

Pastāvīgo ekspozīciju paredzēts izveidot, saglabājot iespēju papildināt tās saturu ar jaunām digitalizētām prasmēm, pielāgot un arī mainīt ietverto informāciju, eksponātus. Tradīciju mājas Amatu istabas vīzija – vieta, kur satikties, mācīties, atpūsties, kur gribas atgriezties vēlreiz.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma KultūrElpa.