30.septembra raidījumā “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” runa būs par pensijām Eiropas Savienībā

2021.gada 30.septembrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES konsultanti veido devīto raidījumu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”. Raidījums būs skatāms 30. septembrī plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā www.facebook.com/eureslatvia, raidījuma tēma – pensijas Eiropas Savienībā (ES).

Raidījuma vadītājs NVA EURES konsultants Andris Segliņš sarunā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju daļas vecāko eksperti Kristīni Bobrovu stāstīs par sociālās apdrošināšanas periodiem un pensiju izmaksām cilvēkiem, kuri ir strādājuši Eiropas Savienības (ES) valstīs. Raidījuma skatītāji uzzinās, kas notiek ar pensijas uzkrājumiem, ja cilvēks no vienas ES valsts pārceļas uz dzīvi citā ES valstī, kā Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no ES ir ietekmējusi pensijas eksportu un vai var saņemt pensiju no vairākām valstīm.

Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot jautājumus un, ja nepieciešams, vienoties par individuālajām konsultācijām pie NVA EURES konsultantiem.

26. augustā EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts astotais cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījums, kurā EURES konsultants Andris Segliņš un NVA karjeras konsultante Linda Upmale informēja Latvijas valstspiederīgos par iespējām saņemt NVA individuālās karjeras konsultācijas. Astoto raidījumu tiešsaistē skatījās 637 interesenti.

Visu iepriekšējo cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā ir skatāmi EURES Latvia Facebook lapā:

  1. “EURES atbalsts remigrācijai”: fb.watch/3UqqTbO-9y/
  2. “Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports”: fb.watch/3UmuRY0ysW/
  3. ”Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā”: fb.watch/4LxhPszSR7/
  4. “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā”: fb.watch/5bmCYbQBcb/
  5. “Starpvalstu nodokļu jautājumi”: fb.watch/60amV9Hxwb/
  6. “Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā”: fb.watch/v/1-cRzmPvN/
  7. “Veselības pakalpojumi Latvijā”: fb.watch/7l12-pA1C7/
  8. “NVA bezmaksas karjeras konsultācijas”: fb.watch/7MfFTS3i-a/

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.

Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra