Tiek izsludināts projektu konkurss “Remigrācijas sekmēšanas atbalsts pašvaldībām”

Latgales plānošanas reģions (LPR) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu izsludina projektu konkursu Latgales pašvaldībām “Remigrācijas sekmēšanas atbalsts pašvaldībām”, kas tiek rīkots VARAM prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”) ietvaros.

Konkursa mērķis: nodrošināt remigrācijas jomas speciālistu un pakalpojumu kvalitāti pašvaldībās.

Konkursa nolikums

Atbalstāmās aktivitātes:
Finansējums pašvaldības speciālistiem, kas strādā ar remigrācijas jautājumiem, vai sniedz atbalstu tiem:
• darba vietas ierīkošana, aprīkojums (datortehnika, mēbeles);
• darbinieka atlīdzības izmaksas līdz 50% (izņemot prēmijas un naudas balvas). Ja finansējumu izmanto piemaksām vai daļai no algas, tad to attiecina kā jaunus pienākumus par remigrāciju;
• pašvaldības tīmekļvietnes pielāgošana ieviešot īpašu sadaļu remigrantiem.
E-pakalpojumi, kas nodrošina attālinātos risinājumus remigrantam, piemēram, bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādē, skolā.
Atbalsts pašvaldību izglītības speciālistiem – remigrantu bērnu integrēšana izglītības iestādēs:
• mācību izdales materiālu iegāde, lai veicinātu valodas, saskarsmes un citu prasmju ātrāku apguvi;
• piemaksa pedagogiem par latviešu valodas nodarbībām remigrantu bērniem;
• datortehnika nodarbībām (t.sk., viedekrāni, datori) gan pedagogiem, gan remigrantu bērniem.
Koprades telpas pašvaldības īpašumā esošu telpu pielāgošana, kārtējie uzturēšanas izdevumi:
• ārpusskolas izglītības un kultūras nodarbībām;
• attālināta darba veikšanai;
• remigrantiem uzņēmējiem (piemēram, klientu pieņemšana, u.c.)

Pieteikumu iesniegšana: konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši Konkursa nolikums 1. pielikumā “Remigrācijas sekmēšanas atbalsts pašvaldībām” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Latgales plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas sekmēšanas atbalsts pašvaldībām”” uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembra plkst. 17.00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku Tālr.+371 20349136, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.