Tapusi jauna brošūra „Poļu Daugavpils”

2021.gada sākumā biedrības Latvijas Poļu Savienība Daugavpils nodaļa „Promeņ” LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra līdzdalības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr. 2.5-8-26) ietvaros izveidoja un izdeva bukletu par Daugavpils poļu mantojumu un mūsdienu situāciju.

Izdevumā latviešu un poļu valodā tika apkopota informācija par Daugavpils poļu vēsturi, poļu infrastruktūru Daugavpilī (piem., Poļu Biedrību „Promeņ”, Poļu namu, Poļu kultūras centru, J. Pilsudska Valsts poļu ģimnāziju, 29. Pirmskolas izglītības iestādi), Daugavpils pilsētas nozīmīgākajiem tūrisma objektiem, poļu piemiņas vietām, tradicionālajiem festivāliem un svinībām. Brošūras izdošana bija nepieciešama, lai biedrības viesiem gan no Polijas, gan Latvijas būtu iespēja koncentrētā veidā iegūt informāciju, kas palīdzēs popularizēt biedrības darbību un Daugavpils multikulturālo tēlu Latvijā un Polijā, kā arī uzrunāt citās valstīs dzīvojošos poļus.

Biedrības Latvijas Poļu savienība Daugavpils nodaļa „Promeņ” izsaka pateicību gan PR Kultūras ministrijai, gan Dienvidlatgales NVO par projekta atbalstīšanu.

Paplidus informācija: Kristīne Kuņcika, Tālr. 26535494