SPĒKS. DROSME. ENERĢIJA. Aicinām uz Sarunu festivālu LAMPA 2021

Labklājības ministrija un Veselības ministrija aicina uz Sarunu festivālu LAMPA 2021, kas notiks 20.augustā un 21.augustā Cēsīs. Īpaši priecāsimies jūs redzēt Iespēju dārzā, kur kopā ar ekspertiem un diskusiju moderatoru Magnusu Eriņu, mēs – divu nozaru ministrijas – drosmīgi, atvērti un reizē empātiski runāsim par ļoti svarīgām un jutīgām tēmām, kas nereti cilvēkos raisa neērtību, kaunu un bailes. Esam sarūpējuši spilgtu un daudzpusīgu programmu, lai kopā meklētu atbildes uz jautājumiem, kliedētu mītus, mazinātu stereotipus, un saprastu – vai laimīga dzīve ir iespējama visiem? 

Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas diskusiju cikla

PROGRAMMA sarunu festivālā LAMPA

 

Tēma: Cieņa

Vieta: Cēsis, Vienības laukuma zaļā zona

Laiks: 2021. gada 20.–21. augusts

Skatuve nr. 17: Iespēju dārzs

Rīkotāji: Labklājības ministrija, Veselības ministrija

Diskusijas vada moderators Magnuss Eriņš

Diskusiju starplaikos

  • 20. augustā uzstājas bērni ar funkcionāliem traucējumiem
  • 20. augustā improvizācijas teātra izrāde
  • 21. augustā uzstājas reperis
  • 20. un 21. augustā 12.00-18.00 – sociālais eksperiments: kā jūtas cilvēks ratiņkrēslā, cilvēks ar redzes problēmām un citiem funkcionāliem traucējumiem.
20. augustā

12:30 – Vai attieksme veido attieksmi? Bērns no institūcijas

Diskusija par abpusēju cilvēcību, toleranci, uzmanību pret līdzcilvēkiem, par pieņemšanu. Sarunas mērķis ir rosināt dalībniekus uz diskusiju par savstarpēju komunikāciju un attieksmi gan no ārpusģimenē esoša bērna (īpaši pusaudžu, kuri ir visvairāk un visilgāk institucionālā aprūpē esošie, jo šos “mežoņus” neviens savā ģimenē uzņemt negrib), gan no sabiedrības skatapunkta.

14:30 – Fonda “Nāc līdzās!” bērnu ar īpašām vajadzībām koncerts

16:00 – Kas palīdz palīdzot? Citi dara tā

Inovatīvi pakalpojumi/inovācijas cilvēku ar GRT un viņu ģimenes locekļu atbalstam, t.sk. palīgtehnoloģijas.

18:00 – Kādiem nolūkiem izmantojam diagnozi?

Nesen Tukumā mira vīrietis, par kuru mediji un prokuratūra izplatīja informācija, kas atklāj datus par viņa psihiskās veselības stāvokli.  Lai gan šajā gadījumā publiskotā informācija atspoguļota juridiski korekti, tomēr plašā sabiedrībā raisījās jautājums par to, kam un kādās situācijās šāda informācija par cilvēka psihisko stāvokli jāpublisko – cilvēkam pašam, ārstiem, policijai, sabiedrībai?

20:00 – Improvizācijas teātra izrāde

Izrādē Iejusties otra ādā aktualizējam tēmu par fizisku un psiholoģisku iejušanos, empātiju, stereotipiem; skatītāju iesaiste.

21. augustā

Cik nozīmīga ir sabiedrības atvērtība, cik svarīga ir paša bērna gatavība pastāvīgai dzīvei, cik daudz ģimene tam ir gatava? Vai pāraprūpēts bērns spēs uzsākt patstāvīgu dzīvi?

13:00 – Psihiskās veselības diagnoze kā iespēja, nevis zaudējums

Vai diagnozi uztvert tikai kā nepilnību, reizēm pat šķietamu, vai raudzītes uz to kā iespēju, nevis zaudējumu?

15:00 – Dzīve pēc 18

Sarežģītais pārejas vecums jauniešiem ar invaliditāti. Meklēsim atbildes uz aktuālajiem jautājumiem: ar kādiem atbalsta mehānismiem un šķēršļiem jārēķinās invaliditātes noteikšanā; vai esošie funkcionēšanas ierobežojumi traucē dzīvot un iekļauties sabiedrībā; vai mainās attieksme no līdzcilvēkiem, vai 18 gadus vecam bērnam ar invaliditāti šis vecums jau nozīmē pilngadību?

17:00 – Repera Denisa Stepanova koncerts

Cilvēku ar GRT pašnoteikšanās un pašapziņas stiprināšana – labās prakses piemēri, dzīvesstāsti.

Sekot līdzi aktivitātēm var fb.me/e/1BKJdypvG un festivalslampa.lv/lv