Specializētajām darbnīcām Daugavpilī apritēja 3 gadi

2021. gada 23. jūlijā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas aprūpes centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem Specializētajām darbnīcām ir apritējuši 3 gadi. Šajā laikā ir izveidojusies saliedēta speciālistu un Specializēto darbnīcu apmeklētāju komanda, kas diendienā pierāda, ka arī cilvēki ar īpašām vajadzībām var radoši darboties un iekļauties sabiedrībā.

Specializētās darbnīcas tika izveidotas ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) ietvaros. No 2018. gada pakalpojumu kopumā saņēma jau vairāk kā 20 personas ar garīgā rakstura traucējumiem, šobrīd 14 personas aktīvi iesaistās darbnīcu nodarbībās. Darbnīcās tiek nodrošinātas šūšanas un floristikas nodarbības, no šī gada pavasara arī kokapstrādes nodarbības.

Lai Specializēto darbnīcu apmeklētāju ikdiena būtu saturīga, tiek rūpīgi plānota nodarbību gaita, tiek nodrošinātas papildus aktivitātes nodarbinātību veicinošu prasmju attīstībai un somatiskā un psihiskā stāvokļa labvēlīgai ietekmei – pastaigas, sezonālie svētki, apmeklētāju personīgo svētku atzīmēšana, radošo darbu izstādes un labdarības akcijas. Kā arī Dienas aprūpes centra un Specializēto darbnīcu apmeklētājiem pieejams āra aktivitāšu laukums, sajūtu taka un lapene, kur gada siltajā laikā notiek regulāras nodarbības.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja

Viktorija Teličene