Siguldas biedrība “Cerību spārni” pieredzes apmaiņā Dienas aprūpes centrā Preiļos

Šīs nedēļas pirmā diena bija lieliska diena, lieliska, lai atkal atskārstu, cik mēs esam laimīgi, jo mums pieder tik daudz! Veselība, cilvēku mīlestība, kāds labs vārds, tuvs cilvēks, atbalsts, pamudinājums, vieds padoms un ticība.

Katrā saskarsmes brīnumainajā mijiedarbībā, mēs ļaujamies dažādām ietekmēm, gan pozitīvām, gan negatīvām. Šoreiz ļāvāmies pilnīgam pozitīvismam Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā (DAC), jo pie mums pieredzes gūšanas, apmaiņas vizītē ieradās kolēģi no Siguldas biedrības “Cerību spārni”. Biedrības darbība vērsta uz visa vecuma, dzimuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Klātesoši bija Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļu kolēģi, pie kuriem arī viesojās siguldieši. Kopīgi izrunājot tik ierastos gadījumus un dažādās situācijas, saprotam, ka “jaunu velosipēdu nevar vairs izgudrot”! Talkā nāk tikai saprotoša attieksme, individuāla pieeja,  pamācoša, atbalstoša, motivējoša saskarsme. Esam vienisprātis par klientu un savu drošību, tādējādi organizējot veiksmīgu sadarbību.

Dvēseles piepildījumam, prāta atslodzei kopā ar “Cerību spārni” kolēģēm vārījām ziepes. Smaržu mākonis, krāsu gammas savā starpā mijoties radīja brīnišķu ainu ziepju masas pielietajā formiņā. Ieguvām individuālus mākslas darbus.

Lepojamies, ka tik daudz savā profesionālajā darbā sasniegušie kolēģi no Siguldas, apciemoja mūs Preiļos. Esam gandarīti un pateicīgi par tik siltiem vārdiem, ko saņēmām izrādot DAC āra aktivitāšu laukumu, krietni paplašināto autostāvvietu, sensoro istabu, jaunās izremontētās telpas, uzslavējot par aktīvo darbību.

Avots: Preļu novads

Informāciju sagatavoja: Liene Gžibovska,

Preiļu novada Labklājības pārvaldes

Dienas aprūpes centra vadītāja