Septītajā NVA un EURES tiešsaistes raidījumā informēs par veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES konsultanti veido septīto raidījumu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”.

Raidījums būs skatāms 29. jūlijā plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā (www.facebook.com/eureslatvia), raidījuma tēma – veselības aprūpes pakalpojumi Latvijā.

NVA EURES konsultants Andris Segliņš, raidījuma vadītājs, sarunā ar Nacionālā veselības dienesta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāju Andretu Līvenu un Klientu apkalpošanas centra vadītāja vietnieci Simonu Daudi skaidros jautājumus, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā. Raidījuma skatītāji uzzinās, kam ir tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kāda ir reģistrācijas kārtība pie ģimenes ārsta, kādos gadījumos tiek lietota Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kur meklēt informāciju un palīdzību ar veselības aprūpi saistītos jautājumos.

Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot arī savus jautājumus un, ja nepieciešams, vienoties par individuālajām konsultācijām pie NVA EURES konsultantiem.

17. jūnijā NVA EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts sestais cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījums, kurā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa, AIC vecākā eksperte Rita Teclofa un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euroguidance programmas vadītāja Ilze Astrīda Jansone skaidroja jautājumus, kas saistīti ar diplomu atzīšanu Latvijā un rīcībām, kas jāveic, ja plānojat turpināt mācības Latvijā vai vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, kā arī informēja par izglītības sistēmu un rīkiem izglītības iespēju meklēšanai Latvijā.

Visi iepriekšējie cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā un vietā ir skatāmi EURES Latvia Facebook lapā:

  1. raidījums “EURES atbalsts remigrācijai”: fb.watch/3UqqTbO-9y/
  2. raidījums “Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports”: fb.watch/3UmuRY0ysW/
  3. raidījums ”Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā”: fb.watch/4LxhPszSR7/
  4. raidījums “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā”: fb.watch/5bmCYbQBcb/
  5. raidījums ” Starpvalstu nodokļu jautājumi”: fb.watch/60amV9Hxwb/
  6. raidījums „Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā”: fb.watch/v/1-cRzmPvN/

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.

Cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumi skatāmi EURES Latvia Facebook lapā katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16.00.  

Pasākums tiek rīkots ESF projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” ietvaros. Papildus informācija: www.nva.gov.lv/lv/jaunums/septitaja-nva-un-eures-tiessaistes-raidijuma-esi-informets-atgriezoties-latvija

Avots: nva.gov.lv