Seminārs: Ilgtspējīgi risinājumi un enerģijas izmaksu samazināšanas iespējas mazajiem uzņēmējiem

Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar  Elektrum Energoefektivitātes centru, kas darbojas no 1997. gada un ir vienīgais šāda veida centrs Baltijā, un semināra mērķis ir izglītot dalībniekus par gudru un efektīvu energoresursu lietošanu, savas ietekmes uz vidi mazināšanu, kā arī energo resursu samazināšanu un finanšu ietaupījumu.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji

Pasniedzējs: Anrijs Tukulis, Rūta Liepniece, Toms Lācis (Elektrum Energoefektivitātes centrs)

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un zināšanas par to, ko uzņēmumi (arī jebkura iestāde, organizācija un mājsaimniecība) var darīt apgaismes jomā, mikroklimata jomā, vides tehnoloģiju jomā, lai samazinātu enerģijas patēriņu un sekojoši arī izmaksas.

Norises vietas, moderators:

  • Zoom tiešsaistē 14.12.2021., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators:  Marika Rudzīte-Griķe, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

12:45 – 13:00Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai
13:00 – 13:10Informācija par projektu „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā
13:10 – 14:40I DAĻA:

  • Iepazīšanās. Kas ir energoefektivitātes centrs un ar ko nodarbojamies?
  • Energoefektivitātes politika un elektroenerģijas cenas
  • Kritēriji elektroierīču iegādei, efektīvi paradumi, ierīču apkope
14:40 – 15:00Pārtraukums (20 min)
15:00 – 16:00II DAĻA:

  • Viedo tehnoloģiju izmantošanas iespējas
  • Apgaismojuma risinājumi
  • Saules enerģijas tehnoloģijas un zaļā elektroenerģija
16:00 – 16:30Pārbaudes QUIZZ
16:30-17:00Diskusija. Jautājumi un atbildes.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Pieteikšanās saite:  tinyurl.com/yc34z5kb

  • Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 7 novadu teritorijas (Augšdaugavas, Balvu, Līvānu, Ludzas, Krāslavas, Preiļu un  Rēzeknes).