Seminārā “Integrācijas jēdziens un būtība jauno mobilitātes formu kontekstā” diskutēja par migrantu integrāciju

2021.gada 7.jūlijā notika LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktores un Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces INTAS MIERIŅAS seminārs “Integrācijas jēdziens un būtība jauno mobilitātes formu kontekstā”
Koncentrējoties uz Austrumeiropas migrantiem raksturīgajām jaunajām mobilitātes formām – transnacionālo un likvīdo migrāciju – un izmantojot gan kvantitatīvās aptaujas, gan padziļināto interviju datus, autore piedāvāja jaunu skatījumu uz integrāciju, ņemot vērā to, kā integrāciju pieredz un interpretē paši migranti. Pamatoties uz veiktajiem pētījumiem, autore demonstrēja, ka gan pētniekiem, gan politikas veidotājiem nepieciešams mainīt līdz šim ierasto pieeju migrantu integrācijas mērīšanai un novērtēšanai, un jāmaina domāšanu par integrācijas jēdzienu un būtību kopumā, lai tās izpratne labāk atbilstu šīm arvien augošajām mobilo pilsoņu kategorijām.
Pēc I.Mieriņas prezentācijas notika semināra dalībnieku diskusijas un ideju apmaiņa par aktuālajiem jautājumiem. Paldies LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktorei par profesionāli sagatavoto un nozīmīgo informāciju!
Informācijai:
LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs dibināts 2014. gadā, pateicoties diasporas pārstāvju aktīvai ierosmei un Ārlietu ministrijas finansiālam atbalstam. Interesentus, kuri vēlas pieteikties LU DPMC jaunumiem vai piedalīties kādā no semināru cikliem, lūdzam rakstīt uz e-pastu diaspora@lu.lv.
Pētījums īstenots FLPP projekta “Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja” (lzp-2018/1-0042) ietvaros.