Sadarbība izcilībai: Latvijas un diasporas pētnieku skatījums uz savstarpējo sadarbību

Tiešsaistes pasākumā “Sadarbība pētniecībā ar diasporu: vai protam, vai gribam, vai spējam?”, kas notiks 2021. gada 10. novembrī no plkst. 10.00 – 11.30 notika , tika prezentēts pētījuma “SADARBĪBA IZCILĪBAI: Latvijas un diasporas pētnieku skatījums uz savstarpējo sadarbību” rezultāti. Pasākumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centru (LUDMPC).

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elite Gavele un IZM valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta  direktors Dmitrijs Stepanovs, savukārt IZM vecākā eksperte Anna Leiškalne sniedza ieskatu par IZM skatījumu uz sadarbības potenciālu ar latviešu pētniekiem visā pasaulē.

Par pētījuma rezultātiem un rekomendācijām stāstīja pētījuma autores Dr. Rita Kaša (LU DMPC un Rīgas Ekonomikas augstskolas pētniece), Dr. Olga Cara (vecākā pētniece un izglītības socioloģijas lektore Londonas Universitātes koledžas Izglītības institūtā), MA Zane Meļķe (LU DMPC pētniece), Dr. Inta Mieriņa (LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un LUDMPC  direktore).

Pētījuma mērķis bija identificēt, kādi faktori nosaka Latvijas un diasporas zinātnieku sadarbību un kādi politikas risinājumi var šo sadarbību sekmēt. Šāds pētījuma mērķis tika izvirzīts, jo pētnieki, kas dzīvo vai strādā ārpus Latvijas, var sniegt vērtīgu pienesumu gan Latvijas zinātnes, gan arī tautsaimniecības attīstībai.

Pētniece Anete Vingre, identificējot risināmos jautājumus, minēja: “Vai datubāzes izveidei par pamatu varētu izmantot NZDIS? Manuprāt, Latvijas zinātnes internacionalizācijai būtiska ir ne tikai datubāze par diasporas zinātniekiem, bet arī par Latvijā strādājošiem zinātniekiem. Pašlaik zinātnieku profilus var atrast tikai zinātnisko institūciju mājas lapās (arī ne vienmēr). Nav viena valstiska publiska angļu valodā pieejama rīka, kur var atrast katru Latvijas zinātnieku un viņa virzienu, sasniegumus, utt. Igaunijas NZDIS ekvivalents ir pieejams publiski angļu valodā un var atrast pētniekus pēc disciplīnas, institūcijas vai vienkārši vārda. NZDIS (vai citai datubāzei) var būt divas daļas – Latvijā strādājoši un diasporā esošie zinātnieki.”

Noslēdzošais cikla “Pieslēdzies zinātnei!” pasākums notiek UNESCO Pasaules zinātnes dienas mieram un attīstībai ietvaros, kas ik gadu tiek atzīmēta 10. novembrī, lai uzsvērtu zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt aizvien vairāk cilvēku diskusijās par šodienas zinātnes izaicinājumiem. Stiprinot saites starp zinātni un sabiedrību, Pasaules zinātnes dienas mērķis ir informēt par zinātnes sasniegumiem un izcelt zinātnieku lomu un ieguldījumu mūsu planētas izzināšanā un ilgtspējas veicināšanā. Plašāka informācija pieejama šeit angļu valodā.

Ar pētījumu var iepazīties: www.izm.gov.lv/lv/media/13358/download

  1. un 2018.g. zinātnes diasporas pētījumi pieejami: www.diaspora.lu.lv/petijumi/

SADARBĪBA IZCILĪBAI – PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS