Sabiedriskā transporta padome atbalsta bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu 15 reģionālajos maršrutos

2021. gada 6. augustā Sabiedriskā transporta padome atbalstīja bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu atsevišķos reģionālajos maršrutos vai tikai konkrētos reisos. Plānots, ka tas tiks ieviests šā gada oktobrī.

Bezmaksas sabiedriskais transports būs kopumā 15 maršrutos Mārkalnes, Līdumnieku, Šķaunes, Sunākstes, Nirzas, Istras, Rugāju, Ipiķu, Jaunauces, Plāņu, Jērcēnu, Vecumu, Sausnējas, Leimaņu un Valkas pagastā.

Kritēriji bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanai:

 • apdzīvotība ir mazāka par četriem iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru;
 • valsts dotāciju īpatsvars maršruta vai reisa uzturēšanai ir lielāks par 85%;
 • reisu skaits maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā;
 • ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, ieskaitot pasažierus, kuru braucienus daļēji vai pilnībā apmaksā valsts, nepārsniedz 15%.

Bezmaksas sabiedriskais transports visos vai tikai atsevišķos reisos tiks ieviests šādos maršrutos:

 • Nr.6711 Alūksne–Dēliņkalns–Korneti–Alūksne,
 • Nr.5265 Ludza–Cibla–Krivanda–Cibla–Ludza,
 • Nr.5634 Ludza–Felicianova–Zilupe–Šķaune,
 • Nr.5497 Jēkabpils–Sunākste,
 • Nr.6579 Ludza–Seiļi–Rundēni–Lauderi–Ludza,
 • Nr.6552 Ludza–Zilupe–Konecpole–Ludza,
 • Nr.6454 Balvi–Upetnieki–Rugāji,
 • Nr.6608 Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena,
 • Nr.6746 Saldus–Jaunauce,
 • Nr.6686 Smiltene–Trikāta–Strenči–Smiltene,
 • Nr.6597 Smiltene–Strenči–Smiltene,
 • Nr.6444 Viļaka–Vecumi–Lavošnieki,
 • Nr.6517 Ērgļi–Liepkalne–Sausnēja,
 • Nr.6986 Jēkabpils–Mežgale,
 • Nr.3034 Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta.

Lai realizētu vienotu sabiedriskā transporta maršrutu tīkla plānošanu, 2014.gadā tika izveidota Sabiedriskā transporta padome desmit locekļu – Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas un plānošanas reģionu pārstāvju – sastāvā. Latgales plānošanas reģionu padomes sastāvā pārstāv Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Padomes nodarbojas ar vienotu reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu plānošanu; vienotas pieejas nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā, pasūtīšanā, līgumu slēgšanā un valsts budžeta līdzekļu izlietošanā; ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldību interešu apzināšanu un pārstāvēšanu.

Tuvākajā laikā Autotransporta direkcija informēs par konkrētajiem reisiem šajos 15 maršrutos, kuros pasažieri varēs braukt bez maksas.

Plānots, ka, ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu, valsts dotācijas būtiski nepalielināsies, jo papildus būs jākompensē tikai tā nelielā negūto ieņēmumu daļa, kas šobrīd netiek iegūta, pārvadājot pasažierus, kuri maksā pilnu vai daļēju biļetes cenu, izmantojot braukšanas maksas atvieglojumus.

Kārtība, kā iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumu bez maksas, paliks nemainīga: autobuss kursēs saskaņā ar noteikto kustības sarakstu, kas būs norādīts pieturās izvietotajās kustības saraksta plāksnēs un mūsu mājaslapā www.atd.lv, kā arī pārvadātāju un 1188 mājaslapā. Pasažierim, iekāpjot autobusā, tiks izsniegta nulles vērtības biļete, lai Autotransporta direkcijai būtu pieejama precīza statistika par katra reisa pieprasījumu.

Plānots, ka maršruti, kuros tiks nodrošināti bezmaksas pasažieru pārvadājumi, tiks pārskatīti vismaz reizi gadā. Savukārt Sabiedriskā transporta padome šos maršrutus / reisus apstiprinās uz diviem gadiem ar nosacījumu, ka pēc sešiem mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas  padomei lēmums jāpārskata. Autotransporta direkcija sekos līdzi pieprasījumam gan esošajos bezmaksas maršrutos / reisos, gan vērtēs reģionālo maršrutu tīklu, pārbaudot, vai nav parādījušies jauni maršruti.

Informācijas avots: Autotransporta direkcija