Rugāju novadā svinīgi atklāts Dienas aprūpes centrs

26. maijā Benislavā, Rugāju novads, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, svinīgi tika atklāts jauns sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums – Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT).

Klientiem centrā tiks nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centra darbinieki rūpēsies, lai klientiem tiktu nodrošināta uzraudzība un individuālais atbalsts, tiktu sniegta palīdzība pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai, kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana. Centrā tiks organizētas nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības- sveču liešana, šūšana, tapošana, adīšana, darbs ar koku u.c. Dienas aprūpes centrs ir aprīkots un labiekārtots atbilstoši klientu vajadzībām, ir iegādātas dažādas multisensorās un attīstošās spēles, iegādāta interaktīvā multitāfele bērniem dažādu izglītojošo nodarbību organizēšanai.

Dienas aprūpes centrs ir izveidots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros, Balvu novada pašvaldībai īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”, Nr.9.3.1.1/18/I/016.

Vairāk foto no pasākuma pieejami: šeit