Rēzeknes novada projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2021. gada 1. jūnija līdz 1. oktobrim.

Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes jaunatnes sekmīgākai integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka par 400,00 EUR un lielāka par 700,00 EUR.

Projekta pieteikumu iesniegt iespējams tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv (parakstītus un ieskanētus). Projekta iesniegšanas datums – 9. aprīlis (ieskaitot), plkst.16:30.

Sīkāka informācija Konkursa nolikumā.

Aivars Mežatučs,  Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists