Rēzeknes novadā izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem

 foto 921x654

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2021. gada 1. jūnija līdz 1. novembrim.

Īstenošanas termiņi var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika pavadīšanu neformālās izglītības nometnēs vai daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes novadā, kuru šī gada tēma būtu saistīta ar aktīvo atpūtu un jaunu prasmju apguvi.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, komercsabiedrības un cita veida organizācijas, kas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā EUR 600,00 un lielāka kā EUR 1000,00.

Projektus iespējams iesniegt tikai elektroniski sūtot uz e-pastu: aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv, līdz 30. aprīlim plkst.16:30.

Sīkāka informācija: Konkursa nolikumā.

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists