Rēzeknes dome aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam “Rēzeknes Goda pilsonis”

Rēzeknes pilsētas dome no 28. septembra līdz 29. oktobrim izsludina kandidātu pieteikšanu apbalvojuma “Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanai 2021. gadā.

 “Rēzeknes Goda pilsonis” ir augstākais apbalvojums pilsētā, kuru piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Rēzeknes labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Kandidātus šim apbalvojumam var izvirzīt domes deputāti, domes komitejas, komisijas, Rēzeknē reģistrētas juridiskas personas, valsts vai pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknē).

 Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, jānorāda šāda informācija par kandidātu:

  • vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija;
  • dzīvesgājuma apraksts;
  • sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem varētu piešķirt šo apbalvojumu.
  • Tāpat jāiesniedz arī informācija par kandidāta pieteicējiem (fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, personas kods, paraksts).

 Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu vispirms lemj Domes komiteju apvienotajā slēgtajā sēdē, galīgo lēmumu deputāti pieņem domes sēdē. Tradicionāli Rēzeknes pilsētas Goda pilsoni nosauc Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.

 Pieteikumi iesniedzami Rēzeknes pilsētas domes Komunikācijas nodaļā, Atbrīvošanas alejā 93 (207. kab.), Rēzeknē, LV-4601. Plašāka informācija pa tālruni 646 07675.

Komunikācijas specialiste Sanita Aizupiete, tālr. 64607688, sanita,aizupiete@rezekne.lv