Renāti Mikaskinu ieceļ darbam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē

Balstoties uz Ciblas novada domes vēstuli, 2021. gada 30. aprīlī notika Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, kurā tika lemts par izmaiņām Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sastāvā.

Renāte Mikaskina

Pēc pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces atklāšanas, kuru vadīja LPRAP prikšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs, tika izskatīts jautājums par Ciblas novada domes priekšsēdētājas Renātes Mikaskinas iecelšanu Latgales plānošanas reģionā Attīstības padomē. Priekšsēdētājiem vienojoties Renāte Mikaskina tika iecelta darbam LPRAP.