Realizētas projekta “Tour de Crafts” radošās darbnīcas Dobelē

No 13. līdz 15.oktobrim projekta “Tour de Crafts” /LLI-539/ ietvaros tika organizēta radošā darbnīca Dobelē, kur dalībnieki no partneru institūcijām Preiļu novads, Balvu Novada Dome, Latgales plānošanas reģions, Anykščių menų inkubatorius – menų studija, Panevėžio rajono savivaldybė – oficiali un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs pilnveido prasmes digitālajā vidē.

Pirmās dienas tēma – fotogrāfēšana, kur Agnese un Kaspars Krauze no “Krauze Vision” komandas iepazīstināja ar fotogrāfēšanas pamatiem, kompozīcijas veidošanu un sava produkta vai pakalpojuma veiksmīgāku pozicionēšanu digitālajā vidē. Ieteikumi, diskusijas un jautājumi šajā dienā bija daudz un praktiski darbojoties gan ar saviem telefoniem, gan profesionālām kamerām tika iegūtas jaunas prasmes un zināšanas.

Otrā un trešā diena tika veltīta digitālo prasmju apguvei, izprotot komunikācijas kanālus, vietnes, kurās savu produktu vai pakalpojumu pozicionēt, sasniegtu jaunas mērķauditorijas un izprastu tūrisma rīkus. Darbnīcu dalībnieki veidoja sava produkta vai pakalpojuma afišas, vizītkartes, logo izmantojot pirmajā dienā uzņemtās bildes ar iespēju pēc tam šos veidotos maketu prototipus izveidot un izdrukāt Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra tehnoloģiju telpā.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja
LPR projekta vadītāja
Kristīne Smagare
26461457

#WorkshopInDobele #LatLit #TourDeCrafts